Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Studie: Väntetid var inte avgörande vid pankreascancer

Pankreascancer är en av de dödligaste cancersjukdomarna i Sverige. En ny stor svensk studie visar att väntetiden för operation spelar mindre roll för patientens prognos, skriver Dagens Medicin.


Publicerad den: 2019-08-19
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Studie: Väntetid var inte avgörande vid pankreascancer
Annons

– Våra resultat är lite överraskande. Vi som behandlar den här aggressiva sjukdomen vet ju att tumören kan växa till på kort tid och snabbt bli omöjlig att operera, säger Linda Hauge, kirurg och överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Inget samband mellan väntetid och sämre utfall

Kötiderna för operation vid pankreascancer uppmärksammades då patienter avlidit i väntan på operation vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tidigare i år. Men i Linda Hauge och hennes kollegors genomgång av operationsresultat för nästan tusen svenskar som opererats för den allvarliga typen av pankreascancer, adenocarcinom, kunde de inte se något säkerställt samband mellan väntetid och sämre utfall.
Inte heller såg man någon skillnad mellan de som fått operation inom stipulerad väntetid i vårdförloppet på 36 dagar eller de som fått vänta i 65 dagar eller längre, sett till andelen tumörer som tagits bort med tillräckliga operationsmarginaler.

– Vi såg visserligen tendenser till bättre resultat för de som fått vänta kortare, men detta var inte statistiskt säkerställt och det borde vi kanske se i vårt stora material om sambandet var tydligt, säger Linda Hauge.
Symtomen kommer sent i förloppet
 
Varje år drabbas omkring 1 300 svenskar av pankreascancer. Var femte patient kan opereras i potentiellt botande syfte. Sjukdomen utvecklas under en relativt lång period och tidsfönstret för en operation är i relation till det ganska kort. 

– Det lömska med bukspottkörtelcancer är att sjukdomen ofta ger symtom sent i förloppet och de är då ofta diffusa, vilket ytterligare kan förlänga tiden till diagnos. Kanske är det snarare tid från symtomdebut till remiss som är avgörande, säger Linda Hauge.

Resultaten ska dock inte tolkas som att väntetiderna för operation kan fördröjas. 

– Vi ha ju ett standardiserat vårdförlopp som ska följas. Att vänta länge på en operation för en sådan här aggressiv sjukdom kan också vara psykologiskt påfrestande för patienten, säger Linda Hauge. 

Läs mer om pankreatit

Annons
Annons

“Siffrorna är lite överraskande”

Studiens resultat är intressanta, enligt Bobby Tingstedt, kirurg vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i Bukspottkörtelcancerregistret. Han själv har dock inte medverkat i studien. 

– Det är bara att hålla med om att siffrorna är lite överraskande. Tidigare forskning har ändå pekat på en sämre överlevnad ju längre tid som går till operation. Man måste fundera på vad de nya resultaten säger. Finns där någonting som inte fångas i resultaten, som till exempel just tiden från symtomdebut?

Totalt har över 3 000 patienter inkluderats i studien som bygger på uppgifter från kvalitetsregistret för pankreascancer och patienter som genomgått operation för misstänkt cancer under åren 2010 till 2018. I måndags presenterades resultaten under Kirurgveckan i Norrköping. Nu går forskarna vidare med att undersöka om väntetiderna har någon koppling till patienternas överlevnad. 

Annons
Annons

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/19/vantetid-var-inte-avgorande-vid-pankreascancer/

Annons
Annons
Annons

Annons