Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Träning kan förebygga cancer

En nyligen publicerad avhandling visade att träning ger positiva effekter för cancerpatienter. Men fler patienter behöver få bättre kunskap och fler möjligheter till rehab, det menar Marcus Jonsson, forskare och deltagare under seminariet Är cancer plus träning lika med sant?  i Almedalen.


Publicerad den: 2019-07-02

Träning och motion
Annons

Varje år drabbas 4000 patienter av lungcancer, samtidigt är sjukdomen en av de mest förebyggbara cancerformerna. En avhandling från Örebros universitet visade nyligen att träning ökar chansen att överleva cancer och minskar risken för återfall.

Trots forskningens resultat får inte alla cancerpatienter möjlighet till rehabilitering och anpassad träning.

– Alla cancerpatienter borde bli erbjudna rehabilitering, säger Marcus Jonsson, författare till den aktuella avhandlingen, i ett pressmeddelande från Örebro universitet. 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Träning kan ha effekt på tumören

Cancerbehandling har blivit bättre samtidigt som rehabiliteringen inte har hängt med. 

– Den stora frågan är hur vi ska nå dem som inte redan är frälsta när det gäller träning. Samtidigt måste de som redan tränar få information om att det är viktigt att de fortsätter som tidigare, sade Marcus Jonsson.

Hans avhandling om cancer och fysisk aktivitet visade att chansen att överleva sin sjukdom ökade och risken för återfall minskade vid fysisk aktivitet. Träningen motverkade även trötthet och ökade livskvalitén. 

– Fysisk aktivitet kan förebygga cancer och till och med ha en viss effekt på tumören för dem som redan drabbats. Men träningen måste anpassas till behandlingen, berättade Marcus Jonsson.

Annons
Annons

Stora regionala skillnader

Under seminariet konstaterades att det finns stora regionala skillnader mellan vård och rehabilitering. Även inom olika regioner skiljer sig möjligheterna av vilken rehabilitering som erbjuds. Det sakans också rutinmässig uppföljning.  

I Marcus Jonsson vidare forskning undersöker han när det är bäst att prata träning med patienterna.

– Får de råd om träning samtidigt som cancerdiagnosen kommer inte alla kunna ta emot informationen. Det måste komma vid rätt tillfälle – och att givetvis ges till alla, avslutar Marcus Jonsson.

Seminariet Är cancer plus träning lika med sant?  arrangerades av Fysioterapeuterna den 1 juli under Almedalsveckan i Visby.

    Källor

  • Örebro universitet - https://www.oru.se/nyheter/viktigt-att-trana-om-du-drabbas-av-cancer/
  • Örebro universitet - https://www.oru.se/nyheter/patienter-som-far-hjalp-av-en-fysioterapeut-efter-sin-lungcanceroperation-okar-sin-fysiska-aktivitet/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons