Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Det här bör du veta om de nya reglerna för läkemedelsutbyte

Sedan juni 2020 erbjuder apoteken utbyte även för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt läkemedel inom förmånerna, högkostnadsskyddet. Men vad innebär förändringen rent praktiskt för läkare och för patienterna? NetdoktorPro har tittat närmare på detta.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-08-21

Det här bör du veta om de nya reglerna för läkemedelsutbyte
Annons

Som NetdoktorPro tidigare har rapporterat om har det funnits en osäkerhet hos professionen kring generiskt utbyte och långt ifrån alla läkare känner sig bekväma med systemet. Något som Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten tillsammans har arbetat med för att underlätta för förskrivare samt för patienterna. Den 2 juni 2020 trädde ett nytt regelverk i kraft, vilket ska ge fler möjligheter till utbyte av läkemedel.

Informationen som myndigheterna gick ut med i samband med lagändringen beskriver förändringarna i regelverket. Men vad detta innebär i praktiken är inte lika tydligt.

NetdoktorPro kontaktade Marit Carlsson, senior jurist vid TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som satte de nya reglerna i sitt sammanhang.

Annons
Annons

Vad är syftet med de nya reglerna kring läkemedelsutbyte?

– Syftet med lagändringarna är att så många patienter som möjligt ska kunna få sina läkemedel inom högkostnadsskyddet och att uppnå besparingar för regionerna genom utbyte av läkemedel som används för smittskydd. Såväl TLV som Läkemedelsverket har sedan gjort ändringar i sina föreskrifter för att anpassa till lagändringarna, så att det ska fungera fullt ut.Vad innebär det i praktiken för läkare respektive patienterna?

– För patienterna innebär det att även om förskrivaren har skrivit ut ett läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet (utan förmån) kan man oftast få det utbytt mot ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, om något sådant läkemedel finns och inte har förmånsbegränsning. I och med att fler förskrivna läkemedel kan bytas ut på apoteken kan antalet tillfällen när förskrivare behöver utfärda nya recept eller ge tillåtelse till apoteken att ändra i recept komma att minska, genom att patienterna genom utbytet kan få läkemedel inom högkostnadsskyddet. Det frigör tid för förskrivare, apotekspersonal och patienter.

Annons
Annons

Kan du ge något exempel?

– Det handlar om när det finns utbytbara läkemedel både inom och utanför förmånerna, och det som står på receptet inte ingår i förmånerna. Då ska apoteket normalt byta ut det mot motsvarande läkemedel inom förmånerna. De vanligaste exemplen är p-piller, men till exempel kommer några läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar och lugnande medel också högt på listan.

I informationen från myndigheterna står det: “Precis som idag kommer det inte heller i fortsättningen att vara tillåtet att göra utbyten mellan läkemedel som inte ingår i förmånerna." Kan du ge något exempel på det?

– Läkemedelsutbyte på apotek får endast göras med stöd av utbytesreglerna i lagen om läkemedelsförmåner m.m. I annat fall gäller huvudregeln att det läkemedel som förskrivits ska lämnas ut. Det finns ingen utbytesregel som tillåter att apoteken byter ut förskrivna läkemedel mot läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna eller (när det gäller läkemedel som lämnas ut kostnadsfritt enligt smittskyddslagen) som TLV inte har fastställt priser för. Det mest kända exemplet är att det inte finns något läkemedel inom förmånerna med substansen sildenafil, medan det utanför läkemedelsförmånerna finns flera utbytbara läkemedel. Där får apoteken alltså inte byta ut det som står på receptet mot något annat. Om en ändring av receptet behöver göras krävs enligt Läkemedelsverkets föreskrifter normalt att apoteket kontaktar förskrivaren.

Här kan du läsa om vilka uppgifter du numera ska ange vid förskrivning >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.