Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Lathund: Förskrivning enligt de nya utbytesreglerna

Har du koll på vilka uppgifter du ska ange vid förskrivning, enligt de nya regelverket för generiskt utbyte? Med hjälp av sakkunnig på Läkemedelsverket har NetdoktorPro tagit fram en lathund.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-08-25

Forskrivning lakemedel
Annons

Lagändringen som trädde i kraft den 2 juni 2020 innebär att apoteken ska erbjuda utbyte även för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen till ett likvärdigt läkemedel inom förmånen. Syftet är att så många patienter som möjligt ska kunna få sina läkemedel inom högkostnadsskyddet liksom att regionerna ska spara pengar genom utbyte av läkemedel som används för smittskydd. Läs mer här >>

Därför har Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gjort ändringar i sina föreskrifter. Läkemedelsverkets del i det nya regelverket kring utbyte handlar om vilka uppgifter som ska anges vid förskrivning. NetdoktorPro bad Gustav Sjöstrand, Läkemedelsinspektör, legitimerad apotekare, Tillsyn Apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket, att gå igenom vad förändringarna innebär för förskrivare.

Checklista för dig som förskrivare

 • Istället för att som tidigare ange med förmån eller utan förmån ska förskrivaren nu ange om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.

Vilka är förmånsberättigade personer?

Annons
Annons
  • Personer som är bosatta i Sverige.
  • Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:
   • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det istället fråga om planerad vård.
   • Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av läkemedelsförmånerna.
  • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.
  • Utöver de ovanstående har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här, rätt till läkemedelsförmåner.
 • Vid förskrivning av ett läkemedel som har en förmånsbegränsning ska förskrivaren också ange om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte. Exempel är migränläkemedlet rizatriptan. Där står i FASS: "Subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig."
 • För att samtliga receptuppgifter ska komma med vid förskrivning har Läkemedelsverket anpassat den nya receptblanketten med fält där de uppgifterna kan anges. Blanketten gäller från och med den 1 juli 2020 och det blir krav på att använda den 1 maj 2021. Under perioden 1 juli 2020 till 30 april 2021 får de tidigare receptblanketterna fortsatt användas. Fälten ”med förmån” respektive ”utan förmån” kan då användas för att visa om patienten är en förmånsberättigad person.
 • Uppgifter om förmånsbegränsning ska under övergångsperioden anges i fritext i doseringsfältet.
Annons
Annons

  Källor

 • Läkemedelsverket - https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/eforskrivning/forskrivare-fler-mojligheter-till-utbyte-genom-andringar-i-regelverk

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.