Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Allvarliga brister inom vården för typ-2 diabetes

Vården av personer med typ 2-diabetes har allvarliga brister som leder till lidande helt i onödan, visar patientundersökningen Diabetes-kollen.se. ”Oacceptabelt”, säger Anders Ekholm, ordförande för Storstockholms Diabetesförening.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2019-02-18

Allvarliga brister inom vården för typ-2 diabetes
Annons

Över 3 000 personer med typ 2-diabetes har deltagit i den webbaserade upplysningskampanjen Diabetes-kollen.se. Kampanjen och patientundersökningen har genomförts av Netdoktor i samarbete med patientorganisationerna Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige.

Resultatet visar att diabetesvården brister på flera punkter.

– I dag erbjuds många ålderstigna behandlingar och man lämnas ofta utan stöd. Flera drabbas av svåra komplikationer som allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och riskerar amputationer helt i onödan. Det är oacceptabelt, säger Anders Ekholm, ordförande för Storstockholms Diabetesförening.

Annons
Annons

Uppskattningsvis har 150 000 svenskar typ 2-diabetes utan att veta om det och ytterligare ett okänt antal personer har ett förstadium till sjukdomen.

Typ 2-diabetes upptäcks ofta av en slump

Hos sju av tio upptäcks sjukdomen av en slump, vid till exempel en hälsokontroll på vårdcentralen eller företagshälsan, visar patientundersökningen.

Resultaten visar även att endast 55 procent fått en grundlig fotundersökning det senaste året. Socialstyrelsens riktlinjer anger tydligt att alla ska erbjudas en årlig fotundersökning, för att man i tid ska kunna upptäcka skadade blodkärl som annars skulle kunna leda till känselbortfall, svårläkta sår och i värsta fall amputationer.

– Detta är mycket allvarligt och något som ansvariga för diabetesvården måste ta till sig. En årlig fotundersökning är en enkel åtgärd som sjukvården måste klara av. Om den uteblir kan konsekvenserna för den enskilde på sikt bli mycket svåra, säger Thomas Magnusson, ordförande för Diabetesorganisationen i Sverige.

Annons
Annons

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska patienterna även erbjudas grupputbildning, för att på bästa sätt kunna klara av den egenvård som alla diabetespatienter utför, såsom blodsockermätningar och injektioner med insulin. Men undersökningen visar att färre än var femte har erbjudits det.

– Patientundersökningen ger värdefulla insikter om vilka förbättringar som behövs inom diabetesvården i Sverige. Vi som patientföreträdare hoppas att såväl beslutande politiker i regioner som vårdprofessionen tar till sig resultaten. Vården behöver generellt lyftas, och även bli mer individanpassad, säger Thomas Magnusson.

Resultat från Diabetes-kollen.se

Patientundersökningen Diabetes-kollen.se pågick från mars-december 2018. Ca 80 000 personer besökte hemsidan. Ungefär 8 500 personer har genomgått utbildningsdelarna och även besvarat frågor om vård och behandling. Av dessa har ca 3 700 diagnosen typ 2-diabetes, 2 000 har specifika riskfaktorer för diabetes, och 2 700 är anhöriga till personer med sjukdomen. Cirka 2 300 personer har även berättat om sina erfarenheter med egna ord.

  • Över 65 procent har angett att deras typ 2-diabetes upptäcktes av en slump, i samband med en hälsokontroll eller när de sökte vård för annan sjukdom.
  • Endast 17 procent har av vården erbjudits att delta i en grupputbildning för att lära sig mer om sjukdomen och behandling.
  • 55 procent har det senaste året fått en grundlig fotundersökning utan strumpor och skor.
  • Omkring 75 procent känner till sina personliga mål för blodsocker och för långtidsblodsocker.
  • Drygt 50 procent anger att de alltid eller oftast uppnår sina mål för blodsocker.
  • Cirka 55 procent bedömer sin diabetessjukdom som mycket allvarlig eller allvarlig.
  • Cirka 75 procent anger att de sammantaget är mycket nöjda eller nöjda med sin vård och behandling, medan 25 procent är missnöjda eller mycket missnöjda.

Om kampanjen

Diabeteskollen.se syftar till att sprida kunskap om typ 2-diabetes. Utbildningen och patientundersökningen vänder sig till personer med sjukdomen och personer med riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes, samt även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt tre informationsmejl till intresserade deltagare.

Diabeteskollen.se är en upplysningskampanj från Netdoktor som stödjs av Storstockholms Diabetesförening (SSDF) och Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS), med ekonomiskt stöd av Storstockholms Diabetesförening, AstraZeneca AB och Boehringer Ingelheim AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är faktagranskade av överläkare Soffia Guðbjörnsdottir, adjungerad professor Sahlgrenska Akademin, Göteborg, och registerhållare för Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.