Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Fibroadenom i bröstet


Uppdaterad den: 2020-01-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Fibroadenom är en godartad tumör i bröstet hos kvinnor. De kan uppstå var som helst i bröstet.1
 • De antas bero på en störd tillväxt och inte på en neoplasm.
 • Storleken varierar, men är i genomsnitt mellan 1 och 3 cm.
 • Man räknar med att nio av tio nya knölar i brösten hos premenopausala kvinnor är benigna.2

Förekomst:

 • Tillståndet förekommer företrädesvis i åldersgruppen 15–30 år.
 • Incidensen varierar i olika material. Den årliga incidensen uppges tll över 2 % per år.3
 • I cirka 20 % av fallen föreligger multipla fibroadenom.
 • Det uppträder oftast i den övre laterala kvadranten av bröstet, där också den största mängden bröstvävnad finns.1

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är okänd, men hormonella faktorer verkar ha betydelse:
  • De uppträder praktiskt taget aldrig före menarche och incidensen faller snabbt postmenopausalt
  • De kan öka i storlek under graviditet och vid östrogenbehandling
 • Fibroadenom definieras idag som en störning i utvecklingen och inte som tidigare som en neoplasm:4
  • Hos de allra flesta finns det ingen risk för malignitetstuveckling5
 • Fibroadenomet verkar kunna uppstå från ett enskilt lobulus, som vid hypertrofi, hyperplasi och införlivning av andra lobuli utvecklas till ett fibroadenom.

Struktur

 • Ett fibroadenom består av ett stroma och epitel.
 • Stroma:
  • Utgör största delen, består av glandulär såväl som lös bindvävnad av varierande celltäthet6
 • Epitelet:
  • Bildar tubulära strukturer och är beklädd med ett normalt differentierat tvålagrigt epitel
 • Intrakanalikulära:
  • Där tillväxten i stromat är uttalad komprimeras tubuli så att de framstår som långa spalter, härav beteckningen intrakanalikulära.
 • Perikanalikulära:
  • Där stromatillväxten är mer dämpad framträder tubuli med runda eller ovala lumina, härav beteckningen perikanalikulära
 • Båda typerna av växt kan ses i samma fibroadenom.
 • Fibroadenomets storlek kan variera:
  • När storleken är mer än 5 cm kallas det gigant fibroadenom

Predisponerande faktorer

 • Trots att könshormon med stor sannolikhet har betydelse för utvecklingen av ett fibroadenom tycks ålder för menarche, antal graviditeter, antal förlossningar och tidpunkt för menopaus inte ha någon betydelse för utvecklingen.
 • BMI och antal fullgångna graviditeter är negativt korrelerade med fibroadenom.
 • Användning av p-piller tycks medföra en klart lägre risk för utveckling av fibroadenom.

ICD-10

 • D24 Benign tumör i bröstkörtel D24.9 Fibroadenom
 • N63.9 Icke specificerad knuta i bröstkörtel

ICD-10 Primärvård

 • D24- Benign tumör i bröstkörtel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • En kombination av fynd vid klinisk undersökning, ultraljud och finnålsaspirationscytologi ger den säkraste diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Bröstcancer
 • Fibroadenomatos

Anamnes

 • Knöl i bröstet.

Kliniska fynd

 • I ett ungt bröst känner man igen ett fibroadenom vid palpation som en välavgränsad, rundad fast, elastisk, rörlig tumör.
 • Hos äldre är ett fibroadenom mindre rörligt på grund av involusionsförändringar och det kan vara svårt att skilja detta från cancer vid palpation.
 • Hos äldre kan fibroadenom i vissa fall, palperas som en stenhård tumör, på grund av förkalkningar.

Andra undersökningar

 • Mammografi:
  • Fibroadenom hos premenopausala kvinnor ses som en solitär förändring, som kan vara svår att skilja från en cysta
  • Hos postmenopausala kvinnor kan man se typiska grova förkalkningar
  • Utan att ta hänsyn till ålder kan bröstcancer i cirka 10 % av fallen likna en väl avgränsad benign tumör
 • Ultraljudsscanning:
  • Används för att differentiera mellan cystor och solida processer7
  • De prediktiva värdena för fibroadenom är höga7-8
 • Finnålsaspirationscytologi:
  • Ingår i den primära utredningen av tumörer i bröstet
  • Fibroadenom kan ibland uppvisa en betydande cellulär atypi, vilket gör att en falsk positiv bröstcancerdiagnos kan ställas
 • Trippeldiagnostik:
  • Klinisk undersökning, bilddiagnostik och finnålsaspirationsscytologi ökar säkerheten i de diagnostiska bedömningarna
  • Är standard vid utredning av knuta i bröstet

När remittera?

 • Vid osäkerhet om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika att missa en bröstcancer.

Behandlingen i korthet

 • Den traditionella behandlingen av fibroadenom var tidigare excision av rädsla för att missa en bröstcancer.,
 • Behandlingen har dock blivit mer konservativ på grund av den ökade erfarenheten med cytologi från finnålspunktion, röntgenundersökningar, möjligheten för regression och kosmetiska aspekter.9
 • Indikation för kirurgi:1
  • Kvinnans egen önskan
  • Tillväxande fibroadenom
  • Fibroadenom större än 3–4 cm
 • Ett alternativ till excision av fibroadenomet är kryoablation10
 • Kvinnor med en genetisk predisposition för bröstcancer ska handläggas med extra försiktighet. I internationell litteratur har man i vissa fall varnat för en konservativ behandling.11
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tidigare antog man att fibroadenom växer med en fördubblingstid på sex till tolv månader och att det oftast blir statiskt när den når en storlek på 1–3 cm.
 • Nyare studier visar att adenomet kan tillbakabildas eller bli mindre hos många:
  • Omkring 50 % resorberas inom 5 år11

Prognos

 • Fibroadenom är associerat med en något ökad risk för bröstcancer på lång sikt. Om ärftlighet för bröstcancer föreligger ökar risken ytterligare.9
 • Utveckling av karcinom i ett fibroadenom är ytterst sällsynt.
 • Fibroadenom kräver inga speciella kontroller utöver sedvanlig mammografiscreening.

Patientinformation

Animationer

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons