Medicinskt verktyg | Hematologi

Nationellt vårdprogram för Myeloproliferativa sjukdomar

Den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa neoplasier (NMPN) har satt ihop riktlinjer med syfte att kunna användas i samtliga nordiska länder. Riktlinjerna är främst skrivna för vårdpersonal med en specialitet eller intresse inom hematologi.


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2017-04-10

Läs det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativa sjukdomar här.

NMPN är en nordisk organisation som har genomfört kliniska prövningar sedan 2001. År 2006 beslutade NMPN att skriva nya riktlinjer, som bygger på redan befintliga nationella riktlinjer från de nordiska länderna. Den första versionen publicerades 2007 och uppdaterades 2013. Riktlinjerna är skrivna för vårdpersonal med en specialitet eller intresse inom hematologi.

Myeloproliferativa sjukdomar omfattar främst:

Sjukdomarna ger olika symtom och omfattar olika delar av det hematopoetiska systemet.


Annons
Annons
Annons