Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Hud/Venereologi

Befogat med fortutbildning om urtikaria

Över 1 000 läkare och annan sjukvårdspersonal har genomfört läkarutbildningen ”Vad vet du om urtikaria?” vilket tyder på ett utbildningsbehov inom området. Speciellt med tanke på att läkarna träffar uppemot 20 patienter med kronisk urtikaria varje år.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-07-01

Annons

Utmärkande för urtikaria är kliande kvaddlar och/eller ömmande angioödem i huden. Omkring 20 procent av befolkningen drabbas någon gång i livet av akut urtikaria, vilket ger symtom under kortare tid än sex veckor. Kronisk urtikaria drabbar upp till fyra procent av befolkningen och kan vara spontan eller inducerbar. Den senaste formen kan framkallas av stimuli såsom kyla, värme, tryck eller solljus, medan den spontana formen sällan har någon tydlig utlösande orsak. Sjukdomens mångsidighet gör att den kan vara svår att identifiera och NetdoktorPro:s medicinska chef Mats Halldin menar att utbildningsbehovet är stort. I december i fjol lanserades vår läkarutbildning ”VadvetduomUrtikaria?” och hittills har över 1 000 sjukvårdspersonal, varav 65 procent är läkare, genomgått samtliga lektioner.

– Hälften av läkarna är specialister i allmänmedicin, i övrigt är det ganska jämnt fördelat mellan specialiteterna samt landsting. Siffrorna visar att det verkar finnas ett klart utbildningsbehov inom området samt att vi nått ut till vår primära målgrupp, allmänläkare över hela landet, säger Mats Halldin.

Många remitterar inte sina patienter med urtikaria

Annons
Annons

En tredjedel av läkarna anger att de årligen träffar mer än fem patienter med kronisk urtikaria, och mer än var tionde läkare träffar över 20 patienter med sjukdomen varje år. Majoriteten av patienterna hade måttlig till svår klåda vid läkarbesöket. Trots det hade bara strax över hälften av läkarna initierat behandling. 

– En dryg tredjedel av läkarna som initierat behandling hade heller ingen vetskap om hur patienterna svarat på given behandling. Det belyser vikten av aktuell information på området. Hela 85 procent av läkarna anser, mycket glädjande, att utbildningen har varit/kommer att vara till nytta i det kliniska arbetet, säger Mats Halldin.

Data från utbildningen visar också att en tredjedel av läkarna aldrig remitterar sina patienter med kronisk urtikaria. Av de som remitterar, remitterar tre fjärdedelar till dermatolog och en fjärdedel till allergolog.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Annons
Annons

När anser du det lämpligt att remittera vidare patienter med urtikaria? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.