Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Biologiska läkemedel – ett paradigmskifte i psoriasisbehandling

De senaste decennierna har inneburit en dramatisk utveckling av nya biologiska läkemedel, som genom att hämma specifika cellulära interaktioner och cytokiner erbjuder potent och mer sjukdomsspecifik behandling än traditionella läkemedel. Här får du en kort beskrivning av behandlingen med biologiska läkemedel som kan användas vid psoriasis.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-02-19

Annons

Kort om psoriasis och grundläggande behandling

Psoriasis är en kronisk systemsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Samsjuklighet är vanligt och personer med psoriasis har ofta hypertoni, diabetes, övervikt, psykisk ohälsa samt besvär från leder och muskelfästen.

Över 200 000 personer i Sverige har psoriasis och sjukdomen är fortfarande underbehandlad.

Den topikala behandlingen är grundläggande vid psoriasis, dessutom räknas även ljusbehandling till standardbehandlingen vid psoriasis. När topikal och eventuell ljusbehandling är olämplig eller inte ger tillräcklig effekt ska systemisk behandling erbjudas. Det finns både syntetiska, till exempel metotrexat, och biologiska systemiska läkemedel. Nedan följer en kort beskrivning av behandlingen med biologiska läkemedel.

Ett biologiskt läkemedel är en typ av läkemedel med biologiskt ursprung, exempelvis celler eller mikroorganismer. Dessa läkemedel är vanligtvis stora och komplexa molekyler som ofta utgörs av antikroppar:

TNF-alfahämmare

 • Etanercept (referensprodukt: Enbrel; biosimilarer: Benepali, Erelzi)
 • Adalimumab (referensprodukt: Humira; biosimilarer: Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Imraldi, Idacio, Hukyndra)
 • Infliximab (Remicade, Inflectra, Remsima, Flixabi, Zessly)
 • Certolizumabpegol (Cimzia, inga biosimilarer)

Interleukinhämmare

 • Ustekinumab (Stelara) (IL-12 och IL-23)
 • Guselkumab (Tremfya) (IL-23)
 • Risankizumab (Skyrizi) (IL-23) 
 • Sekukinumab (Cosentyx) (IL-17A)
 • Ixekizumab (Taltz) (IL-17A)
 • Brodalumab (Kyntheum) (IL-17RA)
 • Bimekizumab (Bimselx) (IL-17A /F) 
 • Tildrakizumab (Ilumetri) (IL-23)
 • Spesolimab (IL-36) Indikation generaliserad pustulär psoriasis 

Vid måttlig till svår psoriasis hos vuxna som inte svarat på, som har kontraindikationer för eller som är intoleranta mot andra systemiska behandlingar, som metotrexat, acitretin eller PUVA, är biologiska läkemedel ett alternativ. Svår psoriasis definieras som PASI ≥ 10 och DLQI ≥ 10 (där PASI beskriver procentuell förbättring av psoriasis efter insatt behandling, och DLQI skattar hur mycket hudbesvären har påverkat patientens livskvalitet).

Annons
Annons

Patienterna ska ha provat minst ett, om möjligt flera, konventionella systemläkemedel innan man överväger att sätta in ett biologiskt läkemedel vid psoriasis. IL-hämmare är ett behandlingsalternativ främst vid de fall som inte svarat på TNF-alfa-hämmare eller där behandling med TNF-alfa-hämmare anses mindre lämplig. 

Biologiska läkemedel är i första hand avsedd för kontinuerlig behandling men kan återinsättas vid recidiv om behandlingen avbrutits. Det finns en risk för avtagande effekt på längre sikt och då bör behandlingsbyte övervägas.

Annons
Annons


Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Biosimilarer

Hos patienter med måttlig till svår psoriasis finns en rad läkemedelsalternativ tillgängliga, där flera läkemedelsgrupper börjar få biosimilarer ("kopior" av originalpreparaten som redan finns på marknaden vars patent har gått ut).

Biosimilarer framställs genom en liknande process som de originalpreparaten, men av en annan tillverkare, och är avsedda att fungera på samma sätt som de ursprungliga läkemedlen. För att en biosimilar ska introduceras på marknaden krävs att läkemedlet är tillräckligt lik referensprodukten, genomgått kliniska prövningar, framställs enligt en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess, godkänns av läkemedelsmyndigheter och märks tydligt som biosimilar. Biosimilarer är, i likhet med generika och parallellimporterade läkemedel, vanligtvis billigare än de ursprungliga biologiska läkemedlen. Det finns i nuläget inget som talar för att upprepade byten (så kallad multipel switch) mellan biosimilarer och referensläkemedel skulle innebära ett problem ur ett effekt- eller säkerhetsperspektiv. 

Utvärdering av effekt

All uppföljning av biologiska läkemedel ska utföras av hudläkare med erfarenhet av biologiska läkemedel. Vid uppföljning tas stor hänsyn till ΔPASI 90 (90 % förbättring av PASI-värdet jämfört med status vid insättning) och påverkan på livskvalitet som utvärderas med DLQI-formulär.

Vid all behandling av biologiska läkemedel är det värdefullt att beakta att psoriasis i grunden är en skovvist förlöpande sjukdom, vilket alltså kan innebära att patienter emellanåt upplever en ökad aktivitet i sin sjukdom till trots för på det stora hela en framgångsrik behandling. I dessa lägen är viktigt att inte för snabbt byta verkningsmekanism utan helst utvärdera effekt efter sex månaders behandling.

Slutligen

Individanpassad, patientcentrerad vård är essentiell för effektiv behandling av psoriasis och relaterad samsjuklighet. Individanpassad vård vid psoriasis omfattar bättre förståelse av hudsymtom, fysisk och psykisk samsjuklighet, sjukdomens påverkan på livskvalitet, behandling och prevention samt god relation mellan patient och läkare, ökat engagemang av familj och vänner och patientutbildning om sjukdomen och behandlingsstrategin. 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »

  Källor

 • Janusinfo
  - https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hudochkonssjukdomar/hudochkonssjukdomar/nyanationellariktlinjerskagebattreochmerjamlikvardvidpsoriasis.5.44e2f2011653c506cd0c8ab.html

 • Rekommendationer om TNF-hämmare vid psoriasis, Västra Götalandsregionen
  - https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-6/surrogate/Terapir%C3%A5d%20TNF-h%C3%A4mmare%20Psoriasis.pdf
 • Läkartidningen, Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel
  - https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2017/11/behandling-av-psoriasis-fran-tjara-till-biologiska-lakemedel/
 • Internetmedicin
  - https://www.internetmedicin.se/hud-och-konssjukdomar/biologiska-lakemedel-psoriasis

 • SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis (2023-10-25).
  - https://www.ssdv.se/images/SSDVs_behandlingsrekommendationer_for_systemisk_behandli_ng_av_psoriasis_2023-10-25.pdf

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.