Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Biomarkörer kan underlätta snabb upptäckt av hudcancer

Tidig diagnos är avgörande för prognosen vid hudcancer. Två avhandlingar har nu undersökt alternativa metoder till traditionella vävnadsprov, i hopp om att fler ska få insatt behandling i tid.


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-06

Annons

En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Som det ser ut idag bygger diagnostisering av hudcancer på hudbiopsi av en misstänkt skada eller förändring. Samtidigt ser man att många biopsier görs i onödan och tar onödig tid. Efterfrågan på förenklade diagnostiska metoder är därför stor. I jakten på snabbare verktyg har nu två avhandlingar undersökt möjliga alternativ till traditionella vävnadsprov. 

Missa inte NetdoktorPro:s rapportering från AAD 2022 >>

Mindre utforskade LMV-molekyler 

Den ena avhandlingen fokuserar främst på potentiella LMV-biomarkörer, som kan vara indikatorer för cancer.

Annons
Annons

– Vi ville se om sammansättningen av de insamlade LMV-biomarkörerna på hudytan reflekterar sammansättningen i djupare hudlager. När vi pratar om biomarkörer för hudcancer och hudinflammation handlar det vanligtvis om molekyler med stor molekylvikt, så kallade HMV-molekyler, medan LMV-molekyler är mindre utforskade, säger doktoranden Skaidre Jankovskaja vid Malmö universitet och fortsätter:

– LMV-biomarkörer kan tränga igenom huden inom några timmar medan det kan ta flera veckor för för HMV-biomarkörer. LMV-biomarkörer exponeras på hudytan snabbare, vilket är essentiellt för en tidig hudcancerdiagnos. 

AAD 2022: Hur blir vi bättre på att hitta melanom i tid? >>

Bild av hur hudcancer utvecklas i djupare lager

I den andra avhandlingen tittade man mer på själva uppsamlingen av LMV-molekylerna.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

– I testerna har vi applicerat olika material på försökspersoner, bland annat gel och ett slags fettbaserat material, lipider. Vi lät materialet vara kvar i två timmar på huden och sedan tog vi bort det för att se hur mycket av molekylerna vi kunnat samla upp, berättar doktoranden Maxim Morin vid Malmö universitet.

Det som de båda doktoranderna menar är den viktigaste slutsatsen från studierna är att det faktiskt går att detektera de små molekylerna på hudens yta, att man kan samla upp dem på ett icke-invasivt sätt, och att de även kan ge en bild av hur det ser ut i de djupare hudlagren där hudcancer utvecklas.

Förenklad diagnostik efterfrågas

Testerna utfördes på friska personer, men i nästa steg hoppas man nu kunna göra studier även med försökspersoner som har cancer. Då kan resultaten jämföras för att se om det finns en korrelation i resultatet mellan de nya metoderna och från en biopsi på samma person.

– Det finns ett växande behov att förenkla diagnostiken och att förkorta väntetiden. Här ser vi en stor potential eftersom det går mycket snabbare att få svar om man undersöker LMV-molekyler, i våra tester kunde de studeras efter bara några minuter, avslutar Maxim Morin.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.