Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Hud/Venereologi

Läkarutbildning om urtikaria kvalitetssäkrad av Lipus

Nu har NetdoktorPros interaktiva läkarutbildning om urtikaria (nässelutslag) blivit godkänd av Lipus som är landets ledande organisation gällande certifiering av kurser och vidareutbildningar för specialistläkare. 


Publicerad den: 2016-01-04

Annons

Läkarutbildningen om urtikaria är en av NetdoktorPros populäraste webbutbildningar för läkare och sjukvårdspersonal. Hittills har nästan 600 läkare genomfört den interaktiva kursen och 85 procent uppger att utbildningen har varit till nytta och gett ökade kunskaper kring urtikaria i deras kliniska vardag.

Webbutbildningen för läkare godkänd av Lipus 

Nu har även Lipus, läkarnas institut för professionell utveckling inom vården, kvalitetssäkrat webbutbildningens innehåll. För att en kurs ska bli godkänd av Lipus måste särskilda kvalitetskriterier uppfyllas och stor vikt läggs vid medicinskt ansvariga samt kursens mål, påpekar Brigitte Benecke som är verksam vid Lipus.

– Vi efterfrågar även varför utbildningen har tagits fram och vilka medicinska- eller verksamhetsinriktade behov eller problem som det är tänkt att kursen ska täcka. Transparens kring finansiering och potentiella jäv är också ett viktigt inslag och där ingår att utbildningen efterlever de regler som finns kring eventuell sponsring och medverkan av industrin i enlighet med "etikavtalet".

Exempelvis kan utbildningar få avslag om Lipus finner att de strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Eller om utbildningen inte svarar mot ett behov i läkarens kliniska vardag, säger Brigitte Benecke.

Många läkare inleder behandling till följd av utbildningen

62 procent av läkarna som har genomfört läkarutbildningen om urtikaria anger att man initierat en behandling till följd av de nya kunskaperna. Majoriteten rekommenderar terapi med icke-sederande antihistamin i höga doser till sin patient med nässelfeber, urtikaria. Näst vanligaste valet är icke-sederande antihistaminer i normaldos, medan läkarnas tredjehandsval var glukokortikoider.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

48 procent av läkarna anger att de årligen träffar mellan en och fem patienter med misstänkt kronisk urtikaria. Nästan hälften av de svarande säger att patienten lider av måttlig klåda vid första läkarbesöket. Näst vanligast är att individen med kronisk urtikaria har svår klåda.

"Bra att nya kunskap om urtikaria sprids"

Docent Maria Bradley är överläkare på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och utbildningens faktagranskande expert. Hon påpekar att läkarutbildningen om urtikaria är viktig.  

– Det är bra att urtikaria uppmärksammas på det här sättet eftersom sjukdomen kan innebära ett stort lidande för patienten. Både fysiskt och psykiskt, säger hon.

Vill du också förbättra och förnya dina kunskaper om urtikaria?

Passa på att genomföra vår läkarutbildning, det tar endast tio minuter och alla svar är anonyma.

 

Här hittar du NetdoktorPros samtliga webbutbildningar.

Medicinsk översikt om Urtikaria (nässelfeber) »

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.