Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Hud/Venereologi

Psoriasispatienter bör utredas för hjärtkärlproblem

Psoriasis är inte bara en hudsjukdom utan en systemsjukdom med kopplingar till många andra tillstånd, däribland metabola syndromet. Vården behöver bli bättre på att identifiera och behandla psoriasispatienter med risk för hjärtkärlsjukdom, menar hudläkaren Mona Ståhle.

Annons

Sambandet mellan psoriasis och ledbesvär är känt sedan länge och så många som tre av tio psoriasispatienter utvecklar också artrit. Men även ögoninflammation, leversjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar och nagelproblem har klara kopplingar till psoriasis. På senare år har det kommit allt mer stöd för att det också finns en stark koppling mellan psoriasis och fetma, insulinresistent diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck, alltså det metabola syndromet. Hjärtkärlsjuklighet blir därför också en konsekvens.

Annons
Annons

I den så kallade Nurse´s health study kunde forskarna konstatera att ju högre BMI och midjemått, desto större var risken för psoriasis.

− Det är lättare att behandla psoriasis med bra resultat hos normalviktiga än hos överviktiga. Däremot finns det inga entydiga bevis på att viktnedgång hjälper vid psoriasis. Men det finns fallstudier som tyder på det, säger Mona Ståhle, överläkare inom hud vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Svår psoriasis ökar risken för fetma

Flera olika studier visar också på det omvända: att svår psoriasis ökar risken för att utveckla fetma. Svår psoriasis definieras både utifrån hur stor del av huden som är drabbad samt hur pass bra patienten svarar på behandlingen av psoriasis.

Annons
Annons

Flera epidemiologiska studier tyder också på att risken för hjärtkärlsjukdom ökar vid medelsvår till svår psoriasis, kanske så mycket som tre gånger. Störst riskökning har dessutom unga. Psoriasispatienter bör därför utredas för hjärtkärlproblem, menar Mona Ståhle.

− Frågan är om vi inte skulle kunna minska den kardiovaskulära risken med snabb behandling av psoriasis. Och genom att behandla metabola syndromet kanske vi kan lindra hudsjukdomen också. Psoriasis är ju en sjukdom som har många likheter med reumatoid artrit, RA, eftersom de båda är inflammatoriska sjukdomar och psoriasispatienter också ofta får ledbesvär. Och vid RA minskar den kardiovaskulära risken med effektiv RA-behandling.

Preliminära data från det danska psoriasisregistret talar för att detta även skulle kunna gälla psoriasis. Idag får psoriasispatienter i alla fall inte optimal behandling för att minska risken för hjärtkärlhändelser, enligt Mona Ståhle. Data från kliniska prövningar tyder på att hälften av patienterna har minst två riskfaktorer för hjärtproblem och att 40 till 60 procent inte är får adekvat behandling för detta.

Behandlas enligt trappstegsmodellen

Psoriasis ska behandlas enligt en trappstegsmodell med lokalbehandling i botten som sedan kan förstärkas med ljusbehandling och invärtes systembehandling. I sista steget kommer biologiska läkemedel in. Men alla behandlingar minskar inte den inflammatoriska processen vilket förmodligen är nödvändigt för att minska risken för hjärtproblem.

− I en nyligen publicerad studie från Linköping kunde man se att trots utmärkt effekt på hudutslagen så normaliserades inte ett flertal inflammatoriska parametrar i blodet, säger Mona Ståhle.

Men hur sambandet mellan metabola syndromet och psoriasis ser ut är inte klart. Systemisk inflammation ligger nära till hands som förklaring, men även gemensamma gener, gemensam livsstil och störd fettmetabolism skulle kunna vara del av förklaringen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Tipsa dina patienter om Netdoktors pågående kampanj om psoriasis, som du hittar här

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.