Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Alltför få känner till att välbehandlad hiv inte smittar

Bara fyra av tio vet om att en välbehandlad hiv-infektion inte smittar via sex. Det visar en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-12-07

Annons

Med välinställd antiviral behandling är virusnivåerna i blodet så pass låga att de är omätbara. Smittan kan då inte överföras till någon annan, inte heller via sexuell kontakt. Något som Folkhälsomyndigheten slog fast redan 2019, men som få verkar känna till.
I en nyligen gjord enkätundersökning kunde Folkhälsomyndigheten slå fast att bland de 5 000 som deltog var det endast 39 procent som kände till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Ännu färre visste inte att en person med välbehandlad hiv inte har informationsplikt gentemot sin sexpartner. 

– Resultaten visar att det är få som känner till en av de mest grundläggande förutsättningarna för personer med hiv idag, säger Klara Abrahamsson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.
 
Även inom vården finns kunskapsluckor och många saknar aktuell utbildning.

– Det är vanligt, även inom sjukvården, att man inte vet om att välbehandlad hiv är smittfri hiv samt att förväntad överlevnad motsvarar den som för någon som inte lever med hiv. Den utbildning man fick senast om hiv kan vara förlegad, säger  Christina Carlander, PhD och överläkare i infektionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Behöver du uppdatera din kunskap om hiv? 

Behovet att uppdatera sig är med andra ord stort även bland vårdpersonal. Därför har NetdoktorPro tagit fram två nya fortbildningar om hiv där du som läkare har möjlighet att tillgodose dig aktuell information om sjukdomen  – från handläggning till uppföljning. 
Fortbildningen är uppbyggd kring fem lektioner med kontrollfrågor följt av kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. På så sätt kan du som deltagare på ett enkelt och underhållande sätt tillgodogöra dig aktuell information.
Utbildningen finns i två versioner. En som riktar sig till allmänläkare och en mer djupgående riktad till infektionsläkare. Alla svar är anonyma och varje utbildning tar ungefär 15 minuter att genomföra. 

 

Gå vidare till fortbildningen för allmänläkare>>

Gå vidare till fortbildningen för infektionsläkare>>

 

 

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/a/allmanhetens-kunskap-om-och-attityder-till-hiv-/?pub=117934

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.