Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Krav som framtidens vaccinationer ställer på sjukvården

Vi befinner oss i ett paradigmskifte inom vaccinteknologin, menar vaccinexperten Ingrid Uhnoo. Nya vaccin tillsammans med utökat vaccinationsprogram, ändrade ordinationer, vaccinationsmotstånd, fler med kroniska sjukdomar och ökad livslängd gör att nya indikationer för vaccin efterfrågas. Hur kommer framtidens vaccinationsprogram att se ut och vad innebär det för hälso- och sjukvården?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-11-08

Annons

Världshälsoorganisationen WHO strävar efter att människor ska bli friskare och leva längre och då är vaccination betydande. År 2012 fanns över 570 vaccinkandidater under utveckling mot 110 humana patogener, enligt siffror från WHO. Nya framsteg inom till exempel genetiska modifikationsteknologier har redan lett till en ny uppsättning verktyg och nya plattformar för morgondagens vacciner.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte inom vaccinteknologin. Framtidens vacciner kräver nya grepp, till exempel finns behov av vacciner som är anpassade till olika ålders- och riskgrupper, säger Ingrid Uhnoo, överläkare och programchef vid Smittskyddsinstitutet.

Nya vaccinationsstrategier, enligt Ingrid Uhnoo:

  • Prime-boost – olika vacciner för priming och boostring 
  • Nya administrationsvägar – mun, näsa, hud (vaccinplåster) 
  • Vaccination för gravida 
  • Vaccination för hela livet – anpassat till olika åldrar, regelbunden påfyllning hela livet för att upprätthålla immunitet i befolkningen.


I maj 2016 föreslog Folkhälsomyndigheten i ett underlag till regeringen ett särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper. Något som myndigheten fortfarande inväntar svar på.

Annons
Annons

Vaccinationsprogram för äldre

En av riskgrupperna är äldre och där har redan i flera andra länder, till exempel i Storbritannien, infört ett särskilt vaccinationsprogram. I Storbritannien erbjuds alla från 65 år och uppåt kostnadsfri vaccination mot influensa, pneumokocker och bältros (herpes zoster).Influensa- och pneumokockvaccination för äldre täcks enbart av Socialstyrelsens allmänna råd i Sverige. Men nu menar Folkhälsomyndigheten att vaccinen borde inkluderas i ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Även pensionärernas riksorganisation, PRO, menar att det är befogat.

– Vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros är i hög grad motiverat. Det skulle ge tydliga effekter hos både vaccinerade med hög täckningsgrad, minskat lidande samt lägre kostnader, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Vidare är nya vaccin mot både influensa och bältros på väg, berättar Ingrid Uhnoo.

Annons
Annons

– Bland annat är ett växtbaserat vaccin mot influensa på gång och det verkar lovande. Vi väntar även på ett nytt vaccin mot herpes zoster som befinner sig i en fas tre effektstudie med fyra års uppföljning. Det senare har gett mycket god effekt och utreds nu av European Medicines Agency, EMA, säger Ingrid Uhnoo.

Förutom influensa och herpez zoster är RSV och Clostridium difficile sjukdomar som hon menar potentiellt kan ingå i ett framtida vaccinationsprogram för äldre.

Kräver fler resurser

Nya vaccin och utökat vaccinationsprogram, fler kroniskt sjuka, längre medellivslängd men också skepsism mot vaccin ställer flera krav på sjukvården.

– Det borde finnas fler mottagningar för vaccin och vaccinationsfrågor, säger Adam Roth, sakkunnig vaccin på Folkhälsomyndigheten.

Potentiella framtida programvaccinationer men många utmaningar:

  • Sällsynta sjukdomar med epidemipotential, att utvärdera vaccin utan effektstudier. 
  • Regulatorisk process för snabbt godkännande utan att kompromissa med säkerhet 
  • Vacciner designade för specifika målgrupper 
  • Maternell vaccination för skydd mot allvarlig sjukdom hos nyfödda 
  • Vacciner med kort effektdaturering 
  • Vaccinverksamhet – låg vaccinationsväckning och misstänksamhet mot nya vaccin

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.