Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Aspergillos


Uppdaterad den: 2015-11-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomar orsakade av mögelsvamparten Aspergillus (strålmögel).
 • Kan orsaka infektioner i lungor, luftvägar, näsa, bihålor och hörselgångar, och kan hos personer med nedsatt immunförsvar också spridas till inre organ såsom hjärna och njurar.
 • Allergisk bronkopulmonell aspergillos är en överkänslighetsreaktion mot aspergillussporer och ses som förvärrad astma.

Etiologi och patogenes

 • Mögelsvamparten Aspergillus finns i mer än 600 arter, och är mycket vanlig i naturen. De finns i jord, i växter och kompost, men främst i fuktig hö och spannmål. Kan också finnas i vanligt husdamm, och i kryddor och vissa livsmedel. De viktigaste sjukdomsframkallande arterna hos människa är Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus och Aspergillus niger.
 • Hos personer med nedsatt immunitet kan denna svamparten orsaka sjukdom.
 • Smittar genom luftsmitta (droppsmitta) genom inandning av mögelsporer från luften eller luftkonditioneringsanläggningar:
  • Sporer kan också sätta sig i främmande kroppar i operationssalar genom ventilationsanläggningar
 • Smittar inte mellan människor.

Predisponerande faktorer

 • Allergisk bronkopulmonell aspergillos kan uppstå hos i övrigt friska personer, men är vanligare hos patienter med astma eller cystisk fibros.
 • Invasiv aspergillos är vanligast vid nedsatt immunförsvar:
  • Efter transplantation av benmärg eller organtransplantation
  • Användning av höga doser kortikosteroider
  • Vid användning av cytostatika mot cancer
  • Vid HIV-infektion

ICD-10

 • B44 Aspergillos
  • B44.0 Invasiv lungaspergillos
  • B44.1 Annan lungaspergillos
  • B44.2 Tonsillaspergillos
  • B44.7 Disseminerad aspergillos
  • B44.8 Andra specificerade former av aspergillos
  • B44.9 Aspergillos, ospecificerad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Agensdetektering:
  • Mikroskopi, odling, antigentest (galaktomannan), histologisk undersökning
  • PCR användes också1
 • Vid allergisk bronkopulmonell aspergillos:
  • Hudtest
  • IgE i blod
  • Ökat antal eosinofiler

Anamnes

 • Inkubationstid några dagar till några veckor.
 • Immunförsvagad person.
 • Varierande symtom beroende på vilka organ som är angripna:
  • Lunginfektion, ÖLI, tonsillit, bihålesymtom, eller allmän infektion oftast med lunginfektion som utgångspunkt

Allergisk bronkopulmonell aspergillos

 • Försämring av astma efter exponering av aspergillussporer.

Kliniska fynd

 • Varierar beroende på lokaliseringen.
 • Aspergillom ("svampbollar") är kolonisering av Aspergillus i lungorna eller bihålor:
  • Aspergillom i lungorna oftast vid kronisk lungsjukdom eller tidigare tuberkulos
  • Visas som cirkulär förtätning på röntgen. thorax
  • CT kan visa en karakteristisk halo runt aspergillom

Allergisk bronkopulmonell aspergillos

 • Astmaattacker med stridor, oftast hos patienter med känd astma som har blivit utsatt för aspergillussporer.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid misstanke om allergisk form eventuellt:
  • IgE i blod
  • Eosinofiler

Andra undersökningar

 • Odling från infektionsfokus.
 • Möjligen hudtester vid allergisk form.
 • Röntgen eller CT-undersökning:
  • Vid lungsymtom

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanering av infektion.

Läkemedelsbehandling2

 • Antimykotika vid infektion.
 • Vid allergisk form:
  • Orala kortikosteroider (Prednisolon)
  • Beta-2-stimulator

Annan behandling

 • Kirurgisk behandling är oftast nödvändig vid aspergillom.

Förebyggande åtgärder

 • Miljöundersökning med möjlig sanering av källan av sporer.
 • Undvik exponering av damm vid kraftigt nedsatt immunförsvar.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Generellt god prognos, fluktuerande förlopp med gradvis återhämtning.

Komplikationer

 • Kan leda till kroniska infektioner med vävnadsskada, till exempel i lungorna.
 • Aspergillus kan producera aflatoxiner som kan medföra leverskador och cancer.

Uppföljning

Åtgärder vid utbrott

 • Vid påvisad infektionssjukdom inga ytterligare åtgärder utöver behandling av den sjuke.
 • Vid allergisk sjukdom: Inomhusklimatundersökning och kontroll av ventilation och luftkonditionering.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons