Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Atypisk mykobakterieinfektion


Uppdaterad den: 2014-05-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion med atypisk mykobakterie.
 • Atypiska mykobakterier kallas också MOTT (mycobacterium other than tubercle bacilli) eller icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM, non tuberculous mycobacteria).
 • Atypiska mykobakterier är en stor grupp av arten mykobakterier som inte tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet.
 • Vanligtvis opportunistisk infektion hos personer med nedsatt immunförsvar.

Förekomst1

 • 414 fall av infektion med atypiska mykobakterier anmäldes 2013. De flesta orsakas av Mykobacterium avium.
 • Cirka 10 % är barn i åldern 0–18 år:
  • Vanligtvis sporadiska fall
  • Enstaka små utbrott, ofta med utgångspunkt i bassäng
 • Atypiska mykobakterier är bland de vanligaste opportunistiska infektionerna hos patienter med hiv-aids.
 • Cirka 20 % av icke BCG-vaccinerade skolbarn är tuberkulinpositiva på grund av smitta med atypiska mykobakterier.

Etiologi och patogenes

 • Störst betydelse för sjukdom hos människor har M. avium och M. intracellulare, M. scrofulaceum,M. kansasii och M. marinum:
  • M. avium och M. intracellulare kallas också M. avium-intracellulare-komplexet, förkortat MAC
 • Smittsätt:
  • Mykobakterier finns allmänt spridda i naturen och kan i vissa miljöer, till exempel bassänger och akvarier (M. marinum), leda till smitta hos människor
  • Smittar vid inhalation, inokulation eller genom tarmkanalen
  • Smittar normalt inte mellan människor
 • Immunförsvagade personer, som till exempel hiv-aids-patienter är mer utsatta för sjukdom.
 • Vid infektioner utvecklas i regel granulom med central nekros (som vid tuberkulos).
 • Lungsjukdom:
  • Vanligtvis orsakad av M. avium, M. intracellulare eller M. kansasii
 • Hudsjukdom:
  • Vanligtvis orsakad av M. marinum
 • Cervikal lymfadenit:
  • Vanligtvis orsakad av M. avium, M. intracellulare eller M. scrofulaceum

Predisponerande faktorer

 • Sjukdomar som medför nedsatt immunförsvar.

ICD-10

 • A31 Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
  • A31.0 Mykobakteriell lungaffektion
  • A31.1 Mykobakteriell hudaffektion
  • A31.8 Andra specificerade mykobakteriella infektioner
  • A31.9 Mykobakteriell infektion, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A31-Sjukdom orsakad av andra mykobakterier

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av bakterien vid direktmikroskopi av expektorat eller biopsi.
 • Prover sänds också för odling.

Differentialdiagnoser

 • Lungtuberkulos.

Anamnes

 • Inkubationstid för M. marinum är två till tre veckor. Annars osäker/okänd inkubationstid.
 • Asymtomatiska infektioner är vanligt.
 • Olika sjukdomsbilder: lungsjukdom, hudsjukdom, cervikal lymfadenit eller disseminerad sjukdom.

Kliniska fynd

Vanliga sjukdomsbilder

 • Lungsjukdom – kan vara svår att skilja från tuberkulos:
  • Bronkitsymtom hos personer med kronisk lungsjukdom, till exempel barn med cystisk fibros
  • Invasiv sjukdom med kavernbildning hos personer med tidigare lungsjukdom. Kan inte skiljas kliniskt eller röntgenologiskt från tuberkulos
 • Hudsjukdom:2
  • Hudabscesser, börjar som knutor i huden, efterhand ulcerationer och abscesser
 • Cervikal lymfadenit:
  • Lymfadenit med abscessutveckling
  • Ofta utan allmänsymtom och med få eller inga lokala tecken på inflammation
  • Förekommer främst hos barn
 • Disseminerad sjukdom:
  • Hos immunförsvagade patienter, till exempel aids-patienter

Kompletterande undersökningar

 • Expektoratprover som sänds till mikroskopi.
 • Odling av provmaterial:
  • Vid lungsjukdom krävs flera positiva odlingsprover
 • Tuberkulintest.

Andra undersökningar

 • Lungröntgen.

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomen.
 • Remiss till lungläkare vid lungaffektion eller disseminerad sjukdom.
 • Remiss till kirurg vid lymfadenit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera symtomgivande infektioner.

Allmänt om behandlingen

 • Ingen behandling vid asymtomatisk sjukdom.
 • Läkemedelsbehandling vid lungaffektion eller disseminerad sjukdom.
 • Kirurgisk behandling vid lymfadenit.

Läkemedelsbehandling

 • Tuberkulostatika vid lungsjukdom eller disseminerad sjukdom.
 • Invasiv infektion kräver långvarig behandling, upp till ett år efter negativ odling!

Förebyggande åtgärder

 • BCG-vaccin har troligen ingen skyddande effekt.
 • Daghem/dagmamma:
  • Vid diagnostidpunkten föreligger ingen smittorisk för andra barn, och barnet kan fortsätta gå till förskolan om han eller hon är feberfri med gott allmäntillstånd
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Asymtomatiska infektioner går ofta över av sig själva.
 • Goda resultat vid långvarig behandling med tuberkulostatika vid symtomatisk sjukdom.

Prognos

 • God prognos

Uppföljning och kontroll

Åtgärder vid sjukdom

 • I enstaka fall är miljöundersökning inte indicerad.
 • Vid flera fall måste eventuell smittkälla försökas lokaliseras:
  • Chock-klorering av bassäng är den bästa desinfektionsmetoden
  • Vid misstänkt smitta från akvarium: utbyte av fisk, kokning av bottensediment och grundlig rengöring av akvariet

Förskola

 • Vid påvisade atypiska mykobakterier kan barnen gå till förskolan, om allmäntillståndet är tillfredsställande.
 • I övrigt finns inga begränsningar.

Anmälningsplikt

 • Anmälningspliktig sjukdom, inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.
 • Kliniker ska anmäla sjukdom med atypiska mykobakterier.
 • Laboratorier ska anmäla fynd av dessa bakterier.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons