Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Råttbettsfeber


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition1

 • Råttbettsfeber är en infektion med Streptobacillus moniliformis eller Spirillum minus.
 • Bakterien kan genom bett orsaka råttbettsfeber och Haverhill-feber vid intag av matvaror som är kontaminerade med råttexkrement.
 • Streptobacillus monili-infektion ger en sjukdomsbild som präglas av feber, muskelsmärtor, svaga generella utslag.
 • Spirillum minus-infektion ger en sjukdomsbild där bettstället vanligtvis läker spontant, men en till flera veckor senare kan det uppstå lokal inflammation och febersjukdom med efterföljande generella utslag.

Förekomst

 • Båda formerna är sällsynta.
 • De beskrevs för första gången år 1914. År 1926 beskrevs ett utbrott i Haverhill i USA.

Etiologi och patogenes

Streptobacillus moniliformis

 • Är en fakultativt anaerob, gramnegativ stavbakterie:
  • Den förekommer naturligt i nasofarynx och munhåla hos råttor och andra gnagare
  • 10–100 % av alla råttor är bärare och bakterien kan orsaka sjukdom hos värden
 • Vid mikroskopi kan bakterien observeras med olika former:
  • Som vanliga gramnegativa stavbakterier
  • Som långa trådar. Dessa kan vara fragmenterade och likna pärlkedjor med oregelbundna svullnader ("monoliforma" kroppar)
 • Odling:
  • Behöver rika medium
  • Växer som regel långsamt, karakteristiska kolonier ses först efter två till tre dygn
  • I flyttande medium kan det bildas bomullsbollsliknande kolonier i botten av glaset

Predisponerande faktorer

 • Risken för infektion efter råttbett antas vara 10 %.
 • Infektioner förekommer hos personer efter bett av vilda råttor och hos laboratoriepersonal som hanterar försöksråttor.
 • Barn och vuxna kan också bli sjuka om de blir bitna av råttor som hålls som husdjur.

ICD-10

 • A25 Råttbettsfeber
  • A25.0 Spirillos
  • A25.1 Streptobacillos
  • A25.9 Råttbettsfeber, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A28-P Djurburen bakteriesjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Råttbett.
 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Diagnosen bekräftas med hjälp av mikrobiologisk påvisning av Streptobacillus moniliformis (eller Spirillum minus).

Differentialdiagnoser

 • Tularemi
 • Rickettsios
 • Återfallsfeber

Anamnes

 • Råttbett.
 • Inkubationstiden är under tio dagar.
 • Spirillum minus:
  • Vanligtvis läker själva råttbettet spontant, men en eller flera veckor senare bli bettstället svullet, indurerat och gör ont:
   • Det kan bli purpurfärgat
   • Kan ulcerera
 • Streptobacillus moniliformis:
  • Sjukdomen karaktäriseras av relativt plötslig insjuknande:
   • Feber
   • Huvudvärk
   • Kräkningar
   • Muskelsmärtor
 • Ett makulopapulöst utslag följer vanligtvis efter några få dagar, följt av ledsmärtor i upp till 50 % av fallen.
 • Efter några dagar kan både de lokala och systemiska symtomen avta, för att sedan återkomma efter några dagar (kan inträffa både vid infektion med Streptobacillus moniliformis och Spirillum minus):
  • Detta recidiverande mönster med feber i tre till fyra dagar alternerande med feberfria perioder kan pågå i veckor
 • Komplikationer kan uppstå.

Kliniska fynd

 • Bettmärke, bara undantagsvis tecken på lokal infektion initialt:
  • Lokal inflammation längre fram i förloppet åtföljt av regional lymfadenit (Spirillum minus)
 • Makulopapulöst utslag på trunkus och extremiteter kan uppstå några dagar efter att patienten har blivit sjuk (Streptobacillus moniliformis).
 • Splenomegali kan förekomma.
 • Artrit kan förekomma.

Kompletterande undersökningar

 • Odling och mikroskopi, skicka in prov från var eller blododlingar.
 • Eventuellt infektionsparametrar som LPK, CRP, SR.
 • Eventuellt serologi med påvisning av titerökning.

När remittera?

 • Vid avsaknad av respons på behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen och tillfrisknande för patienten.

Allmänt om behandlingen

 • Antibiotika

Läkemedelsbehandling

 • S moniliformis svarar på behandling med flera olika antibiotika.
 • Penicillin är förstahandsval.
 • Behandlingen bör vara i 14 dagar och i fyra veckor vid endokardit.
 • Erytomycin kan vara effektivt men resistens har rapporterats.
 • Vid penicillinallergi kan man sätta in tetracyklin.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad kan infektionen avta och läka ut spontant, eller recidivera efter några veckor till månader med feberperioder på tre till fyra dagar och däremellan feberfria perioder.
 • Symtomen kan också hålla i sig trots lämplig behandling.

Komplikationer

 • Lever- och mjältaffektion
 • Pneumoni.
 • Endokardit
 • Myokardit
 • Abscessbildning
 • Meningit
 • Septisk artrit

Prognos

 • De flesta blir bra spontant eller efter behandling.
 • Tillståndet kan vara dödligt, särskilt hos spädbarn och patienter som utvecklar endokardit, vilket kan hända hos predisponerade personer.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons