Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Kardiologi

Hungerhormon potentiell ny behandling vid hjärtsvikt

En klinisk studie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att hungerhormonet ghrelin kan öka hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt. 

 


Lovisa
Publicerad den: 2023-03-20

Hungerhormon potentiell ny behandling vid hjärtsvikt
Annons

Även om det idag finns bromsbehandlingar mot hjärtsvikt så saknas ännu botande metoder. Men nu tror forskare, verksamma vid karolinska institutet, sig ha hittat en möjlig behandling som direkt ökar hjärtats pumpförmåga. 

– Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland äldre och kopplat till dålig livskvalitet och hög dödlighet. Om vi kan hitta sätt att öka hjärtats pumpförmåga, kan vi potentiellt förbättra både livskvalitet och prognos för dessa patienter, säger Lars Lund, som lett studien och är professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Receptor i ghrelin en måltavla 

Det som studerats och som forskarna menar kunna vara en alternativ terapi är ghrelin – ett hormon som finns naturligt i kroppen med många mottagarceller i hjärtmuskulaturen. Det stimulerar aptiten och frisätter tillväxthormoner, och forskarna tror vidare att dess receptor kan vara en bra måltavla för att stimulera hjärtats pumpförmåga.

Annons
Annons

Den blindade studien var utfomrad på så vis att 30 lottade hjärtsviktpatienter delades upp ghrelingrupp och placebogrupp. Deltagarna följdes därefter upp efter två till fem dygn.

 Ökade pumpförmågan med 28 procent

Bland patienterna i ghrelingruppen hade hjärtminutvolymen ökat med 28 procent redan efter två timmar, vilket kan jämföras med en liten minskning hos placebogruppen. Vid uppföljningen efter två till fem dagar var pumpförmågan cirka 10 procent högre i ghrelingruppen jämfört med placebogruppen. Inga alverligare biverkningar noterades. Dock sågs något ökade nivåer av en biomarkör för hjärtsvikt i ghrelingruppen. Om samband finns krävs fler studier för att svara på. 

För att studera de underliggande mekanismerna bakom ökningen av pumpfunktionen studerade forskarna också mushjärtceller i laboratorium. De observerade att behandling med ghrelin ökade hjärtcellernas sammandragande funktion, och de identifierade en ny molekylär mekanism för denna ökning.

Forskargruppen vill nu gå vidare med större kliniska studier och har med hjälp av KI:s inkubator, KI Innovations, startat ett bolag, AnaCardio, som utvecklar molekyler i syfte att aktivera ghrelinreceptorn och öka hjärtats pumpförmåga.

Annons
Annons

Flera av forskarna har rapporterat potentiella intressekonflikter, inklusive ersättning från olika läkemedelsbolag för rådgivning och föreläsningar. Lars Lund är grundare till AnaCardio, som utvecklar ghrelinbehandling för hjärtsvikt.

    Källor

  • Karolinska Institutet - https://nyheter.ki.se/ny-behandling-kan-forbattra-pumpformagan-vid-hjartsvikt

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.