Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Hyperkolesterolemi kan bottna i genetiska defekter i flera olika gener


Publicerad den: 2014-12-16

Annons

Hallå där Olov Wiklund, professor emeritus i internmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Hur fungerar statiner?

– Statiner är en grupp av läkemedel som verkar genom att sänka halten av kolesterol i kroppen. Det sker genom inhibering av HMG-CoA-reduktas, ett enzym i levern som deltar i nybildningen av kolesterol. En inhibering av enzymet inducerar även ett ökat uttryck av LDL-receptorer i levern och den sammantagna effekten blir att kolesterolhalten sänks i plasman. Totalt finns fem olika typer av statiner registrerade i Sverige.

Den vanligaste orsaken till aterosklerosrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar är förhöjda nivåer av kolesterol i blodplasman, hyperkolesterolemi. Då utgörs kolesterolnivån främst av LDL, low density lipoprotein.

Annons
Annons

Vilka faktorer inverkar på kolesterolproduktionen?

– Den primära nyproduktionen av kolesterol syntetiseras i levern, men sker även i tarmarna. Kosten är också en central del, och då är det främst intaget av mättat fett som inverkar. Även ärftlig disposition spelar in till viss del. Produktionen regleras utifrån halten av kolesterol i kroppen, och kolesterolmängden i blodet stiger vanligtvis med ökad ålder.

Hyperkolesterolemi kan bottna i genetiska defekter som involverar flera olika gener. Men förhöjda nivåer av kolesterol orsakas även av sjukdomar som njursvikt eller metabola rubbningar.

Hur är uppfattningen om statiner inom läkarkåren?

– Det råder inga delade meningar om effekten av statiner hos läkarna, det är snarare hos allmänheten på grund av massmedias skriverier. Min personliga uppfattning är att statiner fungerar bra som förebyggande behandling hos patienter som har primära riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara högt blodtryck eller en avancerad form av diabetes.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.