Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Läkare: ”Förstahandsalternativet vid behandling av psoriasis förvånar”

Svaren från NetdoktorPro:s pågående läkarutbildning kring psoriasis visar att många läkare föreslår PUVA som förstahandsval för behandling av utbredd psoriasis. Oväntat menar Mona Ståhle, hudspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-04-13

Annons

Drygt tre procent av den svenska befolkningen lider av den inflammatoriska systemsjukdomen psoriasis. Den vanligaste sorten är plackpsoriasis som orsakar fjälliga utslag på huden men vid utbredd svår psoriasis föreligger en systemisk inflammation och epidemiologiska studier har visat att det finns en betydande risk för metabolt syndrom och hjärtkärl-sjukdom. Dessutom lider uppskattningsvis 30 procent av patienterna av psoriasisartrit – en särskilt variant av sjukdomen som innebär ledbesvär.

Läs även: Psoriasis - medicinsk översikt »


– Artrit kan förekomma vid mycket lindriga hudbesvär och utbredd psoriasis kan helt sakna risk för ledbesvär. Idag finns inget blodprov som kan visa risk för ledbesvär men detta är ett hett forskningsfält, säger Mona Ståhle, professor och överläkare på Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Andra immunologiska sjukdomar som förekommer i ökad omfattning vid psoriasis är inflammatorisk tarmsjukdom. Komplexiteten kring psoriasis gör att kunskapen hos många läkare är bristfällig, menar Mona Ståhle.

Annons
Annons

– Psoriasis är en allvarlig och komplex sjukdom. Det är välkänt bland dermatologer men inte hos andra läkargrupper, exempelvis allmänläkare och kardiologer.

Ett faktum som låg till grund för NetdoktorPro:s läkarutbildning "Uppdaterad-på-psoriasis" som lanserades i december i fjol. Hittills har 302 läkare, flest inom området allmänmedicin, genomgått de fem lektionerna och resultatet visar flera anmärkningsvärda siffror.

När anser du att det är motiverat att remittera vidare en patient med psoriasis? Testa dina kunskaper inom psoriasis genom NetdoktorPro:s läkarutbildning.

Orosmoment vid förskrivning

Annons
Annons

Orsaken till psoriasis är inte känd men torde bero på en obalans i samspelet mellan immuncellerna i huden och själva hudcellerna. Sjukdomens omfattning ska således avgöra vilken behandling som lämpar sig bäst. Lokalbehandling är standard vid lindrig psoriasis och kan kompletteras med tabletter och ljusbehandling. Statistik från läkarutbildningen visar att merparten av allmänläkare föreslår PUVA, en systemisk behandling där långvågigt UV-ljus (UVA) kombineras med tabletter eller bad som gör huden extra ljuskänslig. Det är en effektiv terapi som användes extensivt på 80-talet men som medför stor risk för hudcancer vid kronisk behandling som ju ofta krävs vid svår psoriasis. Idag används PUVA inte särskilt ofta just på grund av den ökade cancerrisken, menar Mona Ståhle.

– Många verkar ju träffa patienter med plackpsoriasis och därför är det förvånande att 69 procent valde detta som förstahandsalternativ. För patienter som tål sol bra kan man visst använda PUVA men inte i långa perioder, säger hon och fortsätter:

– Det speglar en tvekan att förskriva systemiska läkemedel även vid ganska utbredd psoriasis. Är det övervakning med blodprover och screening inför behandlingen som är orosmoment?

Långt framskriden psoriasis före första läkarbesök

Många psoriasispatienter går länge runt med symtom innan premiärbesöket hos läkaren, indikerar läkarnas svar från utbildningen. Nära 25 procent av läkarna uppgav att patienterna generellt hade väntat omkring tio år innan de hade sökt sig till vården. Flest läkare, 60 procent, svarade ett till fem år och resterande mindre än ett år.

– Det är väldigt intressant att se hur lång tid det tar från debut av symtom till besöket hos läkare. Psoriasis debuterar ofta i unga år och enligt våra riktlinjer bör alla barn med misstänkt psoriasis undersökas av specialist i dermatologi för att säkerställa diagnos.

Detta visar på en allmän okunskap om psoriasis och Mona Ståhle ser en stor vikt i att sprida kunskap om sjukdomen. Av de 302 läkare som har genomfört läkarutbildningen uppger 74 procent att den kommer vara till nytta i deras kliniska vardag. Vill du lära dig mer om psoriasis eller testa dina medicinska kunskaper? Ta chansen och genomför vår läkarutbildning, det tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.