Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Nya läkemedelsetiketter ska underlätta generiskt utbyte

Kunskapen om generiskt utbyte kan förbättras och läkemedlets substansnamn bör framgå tydligare på apoteksetiketten. Något som ska underlätta både för läkare, farmaceuter och patienter, förklarar Carola Bardage, forskare på Läkemedelsverket.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-04-14

Nya läkemedelsetiketter ska underlätta generiskt utbyte
Annons

För att ett läkemedel ska vara generiskt utbytbart ska det uppfylla vissa kriterier, som att innehålla samma aktiva beståndsdelar i lika mängd och styrka. Också beredningsformen ska vara densamma som för originalpreparatet samt ha bedömts vara terapeutiskt likvärdiga och ha samma medicinska effekt. Systemet utövar en prispress på läkemedelsföretagen och pengarna går istället till andra ändamål inom sjukvården. Enligt TLV:s (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) lista över periodens vara finns det över 5 500 preparat som berörs av generiskt utbyte. Något som kan förvirra vårdpersonal liksom patienter.

− För patienten innebär det att man kan få olika produkter och för läkare uppstår svårigheter kring att hålla sig uppdaterad samt få en överblick över alla tillgängliga läkemedel som är utbytbara, säger Carola Bardage.

Annons
Annons

Att ett läkemedel inte är utbytbart kan dels bero på att det saknar motsvarighet, dels att preparatet inte ingår i läkemedelsförmånen.

− Läkemedelsföretagen skickar in förfrågningar till oss på Läkemedelsverket och till TLV. På Läkemedelsverket beslutar vi vilka läkemedel som är likvärdiga och därmed utbytbara. I alla utbytbarhetsgrupper som innehåller generisk konkurrens med minst två utbytbara läkemedel utser TLV varje månad vilken vara som är periodens vara.

Det läkemedlet som är periodens vara har det lägsta priset per tablett och har av företaget bekräftats kunna tillhandahållas till hela marknaden under hela försäljningsperioden. Läkemedlet ska dessutom ha en hållbarhet vid utlämnande från apotek som är tillräcklig.

Ingen lösning med generisk förskrivningen

Såvida läkaren inte har angivit något annat ska det läkemedel som lämnas ut mot recept på apotek bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet inom läkemedelsförmånerna av farmaceuten. I syfte att underlätta för läkarna har förslaget om att helt lämna över ansvaret till farmaceuten varit på tapeten. Så kallat generisk förskrivning, då läkaren enbart anger ett substansnamn i receptet, har redan införts i flera europeiska länder så som Danmark och England. Men i Sverige råder en tvist huruvida generisk förskrivning är det mest lämpliga sättet för att lösa problemet.

Annons
Annons

− Jag tror inte att det blir mindre komplicerat för att läkare skriver en substans. Det kanske känns smidigt för förskrivaren men denna måste ändå göra några val gällande styrka, antal tabletter samt eventuella allergier mot andra substanser i de generiska alternativet, säger Carola Bardage och fortsätter:

− Blir det upp till farmaceuten att välja preparat blir det dessutom periodens vara och generiskt utbyte kvarstår. Likaså förvirringen hos patienten som tilldelas förpackningar med olika namn och utseende.

Nya projekt ska underlätta utbytet

Istället vill Läkemedelsverket öka informationen kring det generiska utbytet och på uppdrag av regeringen har de fått åtagandet tilldelat sig.

− Tillsammans med TLV har vi fått uppdraget att förbättra kunskapen om generiskt utbyte. Vi kommer ta fram förslag på hur man kan förbättra situationen för läkare men också för apoteksfarmacier och patienter.

Till exempel nämner hon att läkarna bör informera patienterna om att de kan få ett annat läkemedel än vad som står på receptet. Substansnamnet skulle däremot kunna lyftas fram på alla läkemedelsetiketter för att erhålla en gemensam nämnare mellan originalpreparat och dess generiska motsvarighet. 

− Ännu en plan är att vi ska se till att substansnamnet framgår tydligt och enhetligt på apoteksetiketten vilket läkarna kan tala om för patienten. Projektet kommer starta med en inventering, säger hon och avslutar:

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

− Vi har precis satt igång med ett första projektmöte om hur inventeringen ska gå till och hur det ser ut internationellt. Därefter följer seminarium där vi kommer träffa läkare, patientorganisationer och farmaceuter för att höra hur de tänker och hur vi kan hjälpa dem.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.