Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Vill du inspirera dina patienter till en sundare livsstil?


Publicerad den: 2011-06-21

Annons

En sund livsstil förlänger liv, förhindrar sjukdom och kan ha positiva effekter på redan existerande symtom. Men vad är egentligen sunt? Och vad är sant?
– Syftet med Sundkurs är att erbjuda hälso- och sjukvården ett verktyg där man kan lära sig mer om livsstilsfrågor. Och framför allt få råd om hur man pratar med patienten om dessa frågor, säger Jan Petersson, projektledare för Sundkurs, avdelningen för uppdragsutbildning, Karolinska institutet.

Sundkurs är sammanställd och utformad av Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention, och omfattar sex webbaserade avsnitt som presenteras med videoföreläsningar, animeringar, diagram, texter och bilder. Avsnitten är: fakta om risker, fysisk aktivitet, mat och alkohol, nikotin, stress samt pedagogik. Karolinska institutet tillsammans med Hjärt- och Lungfonden är avsändare. 

Annons
Annons

Populär allmän del
Sundkurs består även av en allmän del; att använda som patientmaterial eller för allmänhet som är intresserad av livsstilsfrågor. Denna del är öppen och utan kostnad.
– Den allmänna delen är populär och har haft närmare 32 000 unika besök sedan vi lanserade Sundkurs våren 2009. Kanske är denna del alltför bra och omfattande, vi har nämligen inte riktigt uppnått den volym vi hade hoppats på för kursen som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och som har en liten avgift. Det är synd då den avgiftsbelagda kursen är betydligt mer omfattande och innehåller både inspelade föreläsningar och interaktiva tester.

Framför allt innehåller kursen en mer omfattande del om metoder för sjukdomsförebyggande arbete.

Det är svårt att utvärdera och mäta nyttan av distansutbildningar som genomförs på individnivå, men enkätsvar från dem som använt sig av Sundkurs visar att man överlag är mycket positiv till kursen och dess material.
– När hela vårdcentraler och företagshälsovård köper in Sundkurs rekommenderar vi studiecirklar på arbetsplatsen med gemensamma avstämningsmöten. Det är annars lätt hänt att det blir alltför långa pauser mellan studietillfällena.

Självklar målgrupp
Det är också framför allt till primärvården Sundkurs vänder sig, det vill säga till dem som i första hand möter patienter med olika livsstilsrelaterade symtom.
– Men också hjärtkliniker, som vill förändra patienters kost- och livsstilsvanor, är en självklar målgrupp, då Sundkurs är hjärt- och kärlinriktad.

Annons
Annons

Medlemmar på NetdoktorPro får 20 procents rabatt på Sundkurs. Läs mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.