Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Kardiologi

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Rekommendationerna om hjärtsjukvård omfattar diagnostik, behandling och rehabilitering inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. Riktlinjerna är en revidering av tidigare nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2008 och 2011.


Publicerad den: 2017-03-07

Läs de nationella riktlinjerna om hjärtsjukvård här.

nationella riktlinjer10Valet av behandling vid hjärtsjukvård kan ha stor effekt på överlevnaden. Därför menar Socialstyrelsen att det vid flera tillstånd är viktigt att olika specialister arbetar tillsammans. Fysisk träning inom hjärtrehabilitering är en behandlingsform som i dag är underutnyttjad, till exempel vid hjärtsvikt, och bör komma fler patienter till del.

Rekommendationen kan komma att innebära måttligt ökade kostnader för hälso- och sjukvården och även vissa organisatoriska förändringar för att fler personer ska kunna erbjudas åtgärden. Socialsturelsen har utgått från hälso- och sjukvårdens behov av vägledning på gruppnivå och omfattar därför främst områden och åtgärder där det finns stora praxisskillnader eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.