Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Det här är årets nya ESC-riktlinjer

Under årets hjärtkongress, ESC 2022, presenterades flera nya riktlinjer. Förutom tre reviderade riktlinjer, presenterade för första gången även nya riktlinjer inom området kardio-onkologi. Här är de viktigaste nyheterna i ESC-riktlinjerna 2022. 


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2022-10-03

Det här är årets nya ESC-riktlinjer
Annons

1. Ventrikulära arytmier och plötsligt hjärtdöd 

Dessa publicerades första gången 2015 och årets uppdatering är den första sedan dess.

För att förebygga plötslig hjärtdöd utanför slutenvården betonar de reviderade riktlinjerna bland annat vikten av ökad tillgänglighet samt ökad tillgång till hjärtstartare, defibrillatorer, på platser såsom gym, köpcentrum, idrottsarenor etc. Utbildning av allmänheten i hjärt-lungräddning är grundläggande för att förbättra överlevnaden i plötslig hjärtstopp.    

Annons
Annons

Riktlinjerna rekommenderar även ökad användning av ablationsbehandling.

Läs mer i ESC-riktlinjerna här

 2. Icke-kardiell kirurgi: Kardiovaskulär bedömning och behandling - fokus perioperativ diagnostik och behandling 

Postoperativa dödsfall är den tredje vanligaste dödsorsaken efter ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Årligen genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska ingrepp världen över. Fyra miljoner människor dör postoperativt varje år.   

Annons
Annons

De reviderade ESC-riktlinjerna för perioperativ bedömning av patienter som genomgår icke-hjärtkirurgi omfattar rekommendationer om hur man kan upptäcka och behandla postoperativa komplikationer i ett tidigt skede, där bland annat mätning av biomarkörer före och efter operation ingår som en viktig faktor.

Läs mer i ESC-riktlinjerna här 

 

 

3. Pulmonell hypertension (PH)

Riktlinjerna från 2015 har i år reviderats för första gången. Den kliniska uppdelningen i fem olika grupper består: pulmonell arteriell hypertension (PAH), PH vid vänstersidig hjärtsvikt, PH vid lungsjukdomar och/eller hypoxi, PH vid kronisk tromboembolism (CTEPH) samt PH av oklara och/eller multifaktoriella orsaker.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

De mest betydande förändringarna rör den hemodynamiska definitionen av PH, där numera högersidig hjärtkateterisering krävs. Gränsen för PH har sänkts från ett medeltryck i lungartären på 25 till 20 mmHg, eftersom en ökad sjuklighet registrerats hos patienter redan vid detta tryck. Vidare betonas vikten av tidigt insatt behandling.

En ny definition av arbetsinducerad PH presenterades. För kronisk lungemboli med PH nämns primärt tre behandlingsalternativ: pulmonell trombendartärektomi, ballongangioplastik (BPA) samt vasoaktiva läkemedel. Nivån på rekommendationer och evidensen för BPA har ökat från IIb-C till I-B.

Läs mer i ESC-riktlinjerna här:

4. Kardio-onkologi

Helt nya kardio-onkologiska riktlinjer presenterades, utarbetade av såväl kardiologer och onkologer som hematologer och radiologer. Riktlinjerna tar bland annat upp bedömning av kardiovaskulär risk samt prevention vid specifika onkologiska behandlingsregimer. Fokus ligger också på uppföljning under och efter cancerbehandling. I riktlinjerna finns flödesscheman som ska förenkla beslutsprocessen för behandlande läkare.   

– Jag blir alldeles lycklig när jag läser riktlinjerna. Det är ett fantastiskt dokument som svensk vård kommer ha stor nytta av, säger  Laila Hübbert, docent och överläkare i kardiologi vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping till Dagens MedicinHon är även ordförande i den nationella kardioonkologiska arbetsgruppen som ingår i svenska kardiologföreningen. 

Läs mer i ESC-riktlinjerna här

 

 

 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.