Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Kardiologi

Kranskärlssjuka män kan bli hjälpta av impotensläkemedel

Män med stabil kranskärlssjukdom, som på grund av impotens får Sildenafil utskrivet, torde leva längre. De löper även lägre risk för en ny hjärtinfarkt. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of the American College of Cardiology.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-03-29

Annons

Det är känt att erektil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på hjärtkärlsjukdom hos män. Impotens kan behandlas lokalt med alprostadil (till exempel Bondil) eller med så kallade PDE5-hämmare (såsom Viagra och Cialis), som tas i tablettform.

Eftersom PDE5-hämmare är blodtryckssänkande var rekommendationerna tidigare att inte ge läkemedlet till män med kranskärlssjukdom, på grund av risken för hjärtinfarkt. Men i en studie från 2017, ledd av Martin Holzmann, adjungerad professor vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet, visade det sig att män som haft sin första hjärtinfarkt tål läkemedlet. Dessutom kan medicineringen förlänga livet och fungera som skydd mot ny hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Jämförde PDE5-hämmare med alprostadil

I en ny studie ville Martin Holzmann och hans forskarna jämföra effekten av PDE5-hämmare och alprostadil hos män med stabil kranskärlssjukdom. För att inkluderas i studien skulle patienterna antingen ha haft en hjärtinfarkt, ballongvidgning eller en bypassoperation minst sex månader innan behandlingen mot erektil dysfunktion sattes in. Anledningen är att risken för en ny infarkt är som störst det första halvåret. Därefter bedöms kranskärlssjukdomen som stabil.

Annons
Annons

Registerstudien omfattade 16 500 män som behandlades med PDE5-hämmare och knappt 2 000 som fick alprostadil. Data hämtades från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistret.

“Det finns ett orsakssamband”

Resultaten visade att de män som fick PDE5-hämmare levde längre samt löpte lägre risk för ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt, ballongvidgning och bypassoperation, jämfört med de som fick alprostadil. Skyddet av PDE5-hämmare var dosberoende – ju oftare patienten tog läkemedlet, desto lägre var risken.

– Det talar för att det finns ett orsakssamband, men en registerstudie kan inte besvara frågan. Den lägre risken hos dem som fick PDE5-hämmare skulle också kunna bero på att de var friskare än de som fick alprostadil, säger Martin Holzmann i ett pressmeddelande.

För att ta reda på om det är läkemedlet som minskar riskerna behövs vidare studie där man slumpar patienter till att antingen få PDE5-hämmare eller inte. Men Martin Holzmann menar att de resultat de nu fick ger en stark anledning till att göra en sådan studie.

Annons
Annons

    Källor

  • Karolinska institutet - https://nyheter.ki.se/viagra-kan-forlanga-livet-pa-kranskarlssjuka-man

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.