Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Kardiologi

Ökad risk för demens bland personer med förmaksflimmer

Personer med förmaksflimmer drabbas oftare av demens längre fram. Det visar ny forskning från Göteborgs Universitet.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-07 Uppdaterad den: 2022-04-13

Annons

Förmaksflimmer är en vanligt förekommande sjukdom bland äldre och kännetecknas framför allt av oregelbundna och ofta snabba hjärtslag. Symtomen kan variera, där tillståndet för vissa blir kroniskt medan det för andra kommer och går.

Att förmaksflimmer kopplas till till förhöjd risk för stroke är känt sedan innan. Även korrelationen mellan stroke och demens har tidigare kartlagts. I en avhandling vid Göteborgs Universitet har man nu också kunnat se en tydlig koppling mellan förmaksflimmer och ökad risk för demens, då utan förekomst av stroke. Undersökningen bygger på data från en större befolkningsstudie av äldre i Göteborg.

Flera möjliga förklaringar till sambanden 

Enligt Linda Rydén på Sahlgrenska akademin, som skrivit avhandlingen, finns flera möjliga förklaringar till detta.

Annons
Annons

– Det kan bero på exempelvis förändrat blodflöde till hjärnan, att man drabbas av tysta infarkter vilket är blodproppar i hjärnan som man kan se på hjärnavbildning men som inte ger några typiska strokesymtom, eller att förmaksflimmer triggar igång en inflammatorisk process som ökar risken för demens, säger hon.

Utöver dessa fynd kunde hon också se att personer med förmaksflimmer oftare drabbas av tyst infrakt. Dessutom var förekomsten av små infarkter djupare in i hjärnans vista substans högre.

– Att förmaksflimmer även orsakar små infarkter djupare inne i hjärnans vita substans kan betyda att förmaksflimmer inte enbart orsakar stroke och tysta infarkter genom blodproppar som vandrar från hjärtat och fastnar i hjärnans kärl, utan att andra mekanismer som leder till syrebrist kan påverka hjärnan vid förmaksflimmer. Men för att förstå mer specifikt om hur förmaksflimmer påverkar hjärnan behövs mer forskning, säger Lina Rydén.

Viktigt behandla riskfaktorer för demens

Den behandling som idag sätts in vid förmaksflimmer syftar framför allt till att minska symtomen och att förebygga stroke. Samtidigt behövs mer kunskap om vilken behandling som är bäst, och när den ska sättas in, för att minska risken för demens.

Annons
Annons

– Eftersom det i dagsläget inte finns någon botande behandling för demens är det viktigt att upptäcka och behandla riskfaktorer för demens på bästa sätt för att förhindra att sjukdomen överhuvudtaget bryter ut, säger Lina Rydén.
 

    Källor

  • Sahlgrenska Akademin - https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.