Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Lungmedicin

Vanligt att lungpatienter inte följer läkarens ordination

Diagnoserna astma och KOL innebär livsstilsförändringar. Patientundersökningar visar att cirka 40-60 procent inte följer läkemedelsordinationen. Överläkaren George Grantson pekar på några olika personlighetstyper som alla läkare bör ha i åtanke när de behandlar dessa patienter. ”Det ska förbättra följsamheten”, säger han under ett seminarium som rör astma och KOL i primärvården.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-11-10

Vanligt att lungpatienter inte följer läkarens ordination
Annons

Som NetdoktorPro tidigare har skrivit om kommer kroniskt lungsjukdom sällan ensam utan präglas av multisjukdom, vilket tär på patienterna liksom sjukvården. Dessutom är det många ur denna patientgrupp som inte följer behandlingsordinationen, omkring 40 till 60 procent, vilket leder till mer lidande samt brukande av vård.

– Många patienter är osäkra på hur de ska ta sina mediciner och så vidare. Det handlar ju om en plötslig livsstilsförändring, säger George Grantson, överläkare vid Allergisektionen på Hallands sjukhus i Varberg.

Under ett seminarium som arrangeras av Dagens Medicin har läkare, majoriteten från primärvården, samlats för att uppdatera sig inom astma och KOL-området. George Grantson är en av föreläsarna och han berättar vad som krävs för att förbättra följsamheten. En behandlingsplan är A och O samt att avstämning och kontroller kan ske på ett enkelt sätt för alla inblandade parter.

Annons
Annons

Egenvård i hemmet

I en svensk studie har forskarna studerat KOL-patienter och deras situation i hemmet. Det visade sig bland annat att patienterna ofta är rädda för att träffa människor då de är infektionskänsliga och många har även svårt med fysisk aktivitet. När patienterna väl tar sig till sjukhuset är de ofta så pass sjuka att de kräver akut vård. På sjukhusen är belastningen hög samtidigt som det råder brist på lungläkare. Forskarna frågade sig därför om man kan lösa situationen för både patienter och sjukvårdspersonalen. De gav patienterna en läsplatta där de kunde har koll på sina värden och agera med läkare och annan vårdpersonal. Det visade sig att patienterna i studien upplevde en ökad livskvalitet och kunde i ett tidigt skede upptäcka försämring och få förebyggande vård. Detta illustrerar Michael Peolsson, studiens projektledare, genom en instruktionsfilm under seminariet.

– Hälften av svenska befolkningen har en kronisk sjukdom och alla personer över 65 år har minst en kronisk sjukdom. Vi valde att rikta in oss på KOL-sjuka nu men vård i hemmet ska fungera för alla kroniskt sjuka, säger Michael Peolsson.

Parallellt pågår ett projekt för att ta fram ett system över behandlingsplaner. Tanken är att all inblandad vårdpersonal ska kunna nå samma elektroniska behandlingsplan, där även recept ska finnas med.

Olika patienttyper

Förhoppningarna från SKL, som också är på plats med representanten Dag Larsson (S), är att kunna fortutbilda sjukvårdspersonal på vårdcentralerna och att fler tar så kallat spirometrikörkort. Även att det ska finnas två astma- och KOL-sjuksköterskor på vårdcentralerna, istället för en som är vanligast idag. Under en paneldiskussion på seminariet diskuteras vikten av att implementera en plan på vårdcentralerna. Vet du om ni har en plan för lungpatienterna på din arbetsplats? Kommentera gärna under artikeln.

Annons
Annons

För att förbättra följsamheten, att patienterna tar sina mediciner, menar överläkare George Grantson att det är klokt att dela upp patienterna.

– Vad är relevant för just den här patienten? Jag vill lyfta fram några personligheter som är viktiga. Är patienten orolig eller avslappnad, utåtriktad eller inåtvänd, nyfiken eller konservativ, envis eller tillitsfull, målinriktad eller lat?

Han menar att det är lönlöst att kontrollera patienten utan behandlingen måste ske på patientens villkor. Anpassning tillsammans med patientutbildning ska förbättra egenvård och på sikt minska medicinering. George Grantson ger ett exempel på anpassning:

– Läkemedelskostnaden är hög för många. Skriv på recept att patienten tar det på avbetalning för att underlätta.

En dag om KOL

Den 16 november uppmärksammas Internationella KOL-dagen, en global satsning som stödjs av Världshälsoorganisationen (WHO) för att öka människors förståelse för sjukdomen. I över 50 länder runtom hela världen kommer olika utbildande och förebyggande evenemang arrangeras.

Temat för årets KOL-dag är ”Andas in kunskapen”. Detta efter en nationell undersökning bland amerikanska KOL-patienter som visar på en bristande kunskap om riskfaktorer och diagnostik, vilket leder till minskad livskvalitet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.