Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Lungmedicin

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Några centrala rekommendationer är diagnostik vid misstänkt astma eller KOL, interprofessionell samverkan, träning vid KOL, utbildning och stöd till egenvård samt uppföljning och bedömning av hälsostatus. 


Publicerad den: 2018-02-15

Läs de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL här.

nationella riktlinjer21Rekommendationerna avser vården vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa gäller diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering, symtombedömning samt uppföljning inom alla åldersgrupper. Det gäller exempelvis områden där det finns stora praxisskillnader eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort.

Under 2017 har Socialstyrelsen sett över riktlinjerna från 2015 och uppdaterat ett fåtal rekommendationer om läkemedelsbehandling och träning vid KOL.

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.