Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

Flera landsting positiva till att delta i omfattande studie om tarmcancerscreening

Sedan i mars 2014 pågår en omfattande studie som syftar till att ta reda på om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i kolorektalcancer och vilken metod som är lämpligast att använda vid screening. Hittills är det många som valt att delta i studien genom att genomgå koloskopi eller lämna avföringsprov. Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi, vill betona att landstingen som valt att medverka i studien har gjort ett fantastiskt jobb.

Annons

Varje år drabbas cirka 6 000 svenskar av kolorektalcancer. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos båda könen i landet. Av de 6 000 patienter som får tjocktarmscancer avlider 40 procent till följd av sjukdomen. 

År 2011 gick Socialstyrelsen ut och sa att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att införa tarmcancerscreening i Sverige. Då gav Regionalt cancercentrum och socialdepartementet Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska institutet, uppdrag att designa en ny studie som går ut på att ta reda på om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i kolorektalcancer. Alla landsting i landet, förutom ett, tackade ja till att medverka.

Annons
Annons

- Det känns fantastiskt fint att vi lyckades få nästan alla landsting att gå in och sponsra studien. En liknande satsning har inte gjorts i Sverige tidigare. Vad gäller koloskopin har flera landsting gått in med extra resurser för att hjälpa till i den här studien. De har gjort ett fantastiskt jobb. Jag hoppas landstingen inser att man faktiskt kan vara med och rädda liv, säger Rolf Hultcrantz.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Flera deltagare har undersökts med koloskopi 

Sedan i mars 2014 har Rolf Hultcrantz tillsammans med forskarkollegor i samverkan med Regionalt Cancercentrum Uppsala-Örebro och med regionalt cancercentrum arbetat med studien som går under namnet Svenska tarmscreeningsstudien. I studien ingår 200 000 svenskar i åldrarna 59-62 år, utspridda över hela landet. Studien består av tre olika grupper där de som ingår i den första gruppen får ett brev om att de erbjuds undersökning med koloskopi, den andra gruppen ett brev om att lämna in avföringsprov vid två olika tillfällen medan den tredje gruppen är en kontrollgrupp. Hittills har cirka 40 000 personer bjudits in att delta i studien. 

- Än är det för tidigt att dra några slutsatser om screeningen minskat dödligheten men det vi har kunnat se hittills är att mer än 35 procent, har blivit koloskoperade och mer än 50 procent har lämnat in ett avföringsprov, säger Rolf Hultkrantz.

Annons
Annons

 

Övertygad om att det införs nationell tarmscreening 

Att fler liv skulle kunna räddas genom att en nationell tarmscreening införs, om den utförs med hög kvalitet, är professor Rolf Hultcrantz övertygad om. Ju tidigare en kolorektalcancer upptäcks, desto större är chanserna att en patient överlever. 

Inbjudningarna i den aktuella studien kommer att pågå i fyra år till. Rolf Hultcrantz ser ljust på framtiden.

- Jag är övertygad om att det införs tarmscreening för alla över 60 år i Sverige, efter vår studie har avslutats. Vår studie kommer inte bara lära oss vilken metod som är bäst, utan vi kommer också ha förberett landet för att införa tarmcancerscreening.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.