Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Ny läkemedelsrekommendation för patienter med malignt melanom

NT-rådet rekommenderar nu att använda PD1-immuncheckpointhämmaren nivolumab (Opdivo) i adjuvant syfte till patienter med malignt melanom. Tidigare har läkemedlet endast förordnats vid framskriden sjukdom som inte går att operera.


Publicerad den: 2018-12-07

Ny läkemedelsrekommendation för patienter med malignt melanom
Annons

Nivolumab (Opdivo) godkändes för indikationen adjuvant behandling av melanom den 30 juli i år. Nu har NT-rådet publicerat en rekommendation om behandling vid indikation adjuvant behandling av melanom. Tidigare har immuncheckpointblockad vid malignt melanom bara rekommenderats vid framskriden sjukdom som inte går att operera, men nu kan behandlingen alltså ges i adjuvant syfte.

Mellan 150-200 svenska patienter kan årligen vara aktuella för den behandlingen. Dagens medicin har tidigare skrivit om hur tilläggsbehandling med läkemedel efter större operationer av malignt melanom minskar risken för återfall.

Studien som ligger till grund för NT-rådets nya rekommendationen visade att 71 procent av nivolumabbehandlade patienter hade klarat sig utan återfall inom ett år, jämfört med 61 procent i en kontrollgrupp som fick immuncheckpointhämmaren ipilimumab. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV bedömde nyligen att nivolumab är kostnadseffektivt på den aktuella indikationen. Opdivo har också varit föremål för en nationell upphandling enligt LOU där samtliga landsting deltagit. Avtal har tecknats där landstingen får en del av kostnaden återbetald.

Annons
Annons

Svenska patienter har sedan några månader tillbaka börjat söka sig till cancersjukhuset Docrates i Finland för behandling med Opdivo, det skriver tidningen Sjukhusläkaren. Tuomo Alanko, specialist i cancersjukdomar och överläkare i läkemedelsbehandling, säger till Sjukhusläkaren att några svenska melanompatienter har hunnit få behandlingen i form av intravenöst läkemedel.

– Tidigare har man inte haft effektiv behandling för opererat melanom efter operation, nu har vi en, säger Tuomo Alanko till Sjukhusläkaren.

Annons
Annons

    Källor

  • Sjukhusläkaren - https://www.sjukhuslakaren.se/svenskar-ges-ny-behandling-av-melanom/
  • NT-rådet/SKL - https://www.janusinfo.se/download/18.241cb91b1671ce235dfa6b36/1543302523038/nivolumab-(Opdivo)-adjuvant-melanom-181127.pdf
  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/28/immunterapi-forordas-i-samband-med-kirurgi/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.