Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

PARP-hämmare gav betydelsefulla resultat vid prostatacancer (ASCO GU)

Under årets American Society of Clinical Oncology (ASCO) Genitourinary Cancer Symposium, som hölls den 16-18 februari 2023 i Mascone Center, San Francisco, presenterades spännande resultat gällande PARP-hämmare. PARP-hämmare har framför allt bra effekt vid HRR-gendefekter vid prostatacancer, menar Börje Ljungberg, professor i urologi vid Umeå universitet som var på plats under konferensen. 


Publicerad den: 2023-04-21

Annons

 

Abstract nr 304: Nicholas van As (UK) diskuterade resultaten från PACE-A-studien: En internationell randomiserad kontrollerad fas 3-studie som jämförde “stereotaktisk strålbehandling ” (SBRT) med kirurgi vid lokaliserad prostatacancer (LPCa). Primära utfallsanalyser visade färre biverkningar hos patienter som genomgått SBRT jämfört med kirurgi. Studierna visade också att PSMA PET hade en 27 procent högre träffsäkerhet än datortomografi avseende positiva lymfkörtlar.

Intressant om PARP-hämmare

Abstract nr 17. Neeraj Agerwai presenterade TALAPRO-2-studien, den första fas 3-studien som kombinerat polymerashämmaren TALA med androgenreceptorhämmaren ENZA som första linjens behandling vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), stratifierat för abirateron eller docetaxel status. Forskarna fann att TALA + ENZA gav statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar i PFS jämfört med standardbehandling i ENZA som första linjens behandling av patienter med mCRPC, oavsett HRR-status, samt en senare försämring i GHS/QoL. Det fanns inga indikationer på anemi hos patienterna, den annars vanligaste biverkningen.

TALAPRO 2

Noel Clarke presenterade data från PROpel-studien. Behandling med abirateron + Olaparib vs Abi + placebo. Patienter med HRR-brist hade större nytta av PARPi. Total överlevnad (OS) är ännu för tidigt att uttala sig om.

 PROpel

MAGNITUDE-studien (nr 170), med kastrationsresistent mCRPC, visade interims analyser att Niraparib + AAP också gett lovande resultat, med en förbättring av rPFS uppmätt genom en 44 procents sänkning av behovet av kemoterapi.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

I abstract nr 15 rapporterade M Hussain om ARASENS trippelterapi (fas 3-studie) med Darolutamid i kombination med ADT och Docetaxel. Studien visade en fördel med kombinationsbehandlingen i alla subgrupper. Kan möjligen en behandling med enbart Darolutamid och ADT åstadkomma liknande resultat?

OS

D Murphy från Melbourne föreläste om värdet av lokalbehandling med kirurgi, som gav en överlevnadfördel med eller utan ADT jämfört med enbart ADT.

 Efficacy og local treatment in prostate cancer

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.