Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

"Skelettstärkande behandling bör sättas in direkt"

Hälften av alla som gjort NetdoktorPro:s webbutbildning i skelettmetastaser har svarat att de prioriterar strålning vid skelettmetastaser, och väntar med att sätta in skelettstärkande behandling.

– Man kan stråla på en gång, men man bör lägga till skelettstärkande behandling redan från början, säger Henrik Lindman, överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Publicerad den: 2019-01-08

Annons

I NetdoktorPro:s utbildning i skelettmetastaser får läkare och sjukvårdspersonal följa Anders, 67, som misstänks ha skelettmetastaser i höger bäcken. Han är sedan tidigare frisk och arbetar fortfarande som lärare. En slätröntgen gjordes eftersom han haft envisa smärtor i drygt tre månader. 

>>>Följ patientfallet om Anders, 67, med misstänka skelettmetastaser.

Rätt diagnos för Anders är manlig bröstcancer. I NetdoktorPro:s utbildning har nästintill alla deltagare resonerat helt korrekt inledningsvis, att patienten kan utredas polikliniskt och att man börjar med att granska röntgenbilderna och kalla patienten inom någon vecka.

Annons
Annons

Hur man sen ska börja sin utredning råder det dock skilda åsikter om. Det populäraste svaret var att börja med beställning av ett blodprovsbatteri med rutinprover och tumörmarkörer (PSA), nästan lika många svarade att de börjar med en datortomografi av thorax. Sanningen är att båda tillvägagångssätten ingår i en primärutredning. 

– Det behövs både omfattande labprover och en datortomografi eller motsvarande, säger Henrik Lindman som också varit med och utformat läkarutbildningen. 

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Drygt hälften väntar med skelettstärkande behandling

Något som sticker ut rejält mycket är val av inledande behandling. Utredningen med datortomografi visade lite oväntat att Anders hade en 2 cm stor förtätning i vänster bröstkörtel samt misstänkta förstorade lymfkörtlar i vänster axill. Man fann även osteolytiska skelettmetastaser i kotorna Th6, Th8 och L3, i revben bilateralt samt den större destruktionen i höger acetabelum som var känd sedan tidigare. Ingen fraktur noterades. Biopsi av resistensen i vänster bröstkörtel visar en långsamväxande hormonkänslig bröstcancer utan HER2-uttryck, och Anders har redan ordinerats Tamoxifen som behandling av bröstcancersjukdomen. Blodprover visar normalt kalcium, men klart förhöjt ALP. Blodstatus är normalt.

Här har drygt 50 procent svarat fel, att patienten får komplettera tamoxifenbehandlingen med strålning av höger höft och ryggkotorna och vid senare progress adderas skelettstärkande behandling. Att börja med strålbehandling kan enligt Henrik Lindman vara helt rimligt, även fast många inte behöver strålbehandling i det läget. Rätt svar är dock att patienten omedelbart ska få skelettstärkande medicin som komplement till den antitumorala terapin.

Annons
Annons

Är det oroande att drygt 50 procent svarat fel, att de börjar med strålning?

– Nej inte ett dugg, det kan vara helt rimligt och det beror på hur mycket symtom patienten har. Det som gör alternativet fel är att det står att man senare lägger till skelettstärkande behandling. Man kan stråla på en gång, men man bör lägga till skelettstärkande behandling redan från början eftersom det har smärtlindrande och kalksänkande egenskaper i akutskedet och man undviker att det glöms bort i senare skede, säger Henrik Lindman.

>>>Följ patientfallet och lär dig mer om skelettmetastaser här. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.