Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Diabetes

Läkare: Tidig fetmaoperation ger bäst effekt på typ 2-diabetes

År 2016 presenterades för första gången evidensbaserade guidelines där kirurgi rekommenderas som en naturlig del i behandlingen av typ 2-diabetes. "Bäst effekt fås om operationen utförs så tidigt som möjligt efter diabetesdebuten", säger överläkare Per Videhult.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-03-29

Läkare: Tidig fetmaoperation ger bäst effekt på typ 2-diabetes
Annons

Fetmakirurgi är numera en etablerad behandlingsmetod för patienter med BMI >40 alternativt BMI >35 tillsammans med andra riskfaktorer. Flera studier har visat att kirurgi ger en snabb och varaktig effekt på patienter med typ 2-diabetes och mer än 80 procent av alla försökspersoner normaliserade sitt blodglukos efter gastric bypass. Idag tror flertalet forskare att ingreppet i mag-tarmkanalen har gynnsamma effekter på glukosmetabolismen oberoende av vikt- och energireduktion.

– Mag-tarmkanalen utgör ett biologiskt viktigt organ i behandling av diabetes. Fetmakirurgi innebär omkopplingar i magtarmkanalen eller avlägsnande av delar av magsäcken för att därigenom antingen åstadkomma en kraftig viktminskning hos personer med svår fetma eller för att uppnå en bättre blodsockerkontroll hos personer med typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes eller tablettbehandlad diabetes, säger Per Videhult, överläkare vid kirurgkliniken vid Centrallasarettet i Västerås.De nya rekommendationerna, som 2016 publicerades i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care, är framtagna och undertecknade av samtliga stora professionella diabetesorganisationerna i USA, Europa, Asien och Sydamerika.

Annons
Annons

– De innebär kanske den största förändringen i behandlingen av typ 2-diabetes sedan introduktionen av insulin på 20-talet, säger Per Videhult.

Överlägsen traditionell diabetesbehandling

Effekten av en fetmakirurgi kan kvarstå under flera år och innebär att många diabetiker helt kan sluta med all sin medicinering efter operationen. Flera randomiserade studier har visat att kirurgin är överlägsen traditionell behandling med medicinering, kost och motion vad beträffar att uppnå blodsockerkontroll.

– Bäst effekt fås om operationen utförs så tidigt som möjligt efter diabetesdebuten, säger Per Videhult.

Den vanligaste fetmaoperationen är gastric bypass och årligen utförs cirka 9 000 gastric bypass-operationer i Sverige. Den metod som dock har visat sig vara mest effektiv vid diabetes är duodenal switch, följt av gastric bypass och därefter gastric sleeve.

För läkare: Nationella rekommendationer för obesitas

Annons
Annons

För dina patienter: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.