Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Diabetes

Var tionde covid-19-patient med diabetes dör

Den första studien av covid-19-patienter med diabetes visar att tio procent dör inom sju dagar efter sjukhusinläggning. Två tredjedelar av de som läggs in är män. "Spännande data", tycker Jarl Hellman, överläkare vid Endokrinsektionen på Akademiska sjukhuset.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-05-29 Uppdaterad den: 2020-06-05

Var tionde covid-19-patient med diabetes dör
Annons

Personer med diabetes, speciellt äldre över 70 år och de med komplikationer, bedöms som en riskgrupp för att få svårare symtom om de smittas av nya coronaviruset. Men någon analys över följderna av covid-19-infektion hos inlagda diabetespatienter har tidigare inte gjorts.

I den aktuella CORONADO-studien analyserade forskarna 1 317 covid-19-patienter med diabetes inlagda på 53 sjukhus i Frankrike, mellan den 10 och 31 mars 2020.

Ännu fler krävde intensivvård

Resultaten, som finns publicerade i Diabetologia (Journal of European Association for Study of Diabetes, EASD) visar att en av tio patienter avled inom sju dagar efter sjukhusinläggningen, och en av fem krävde intensivvård med respirator vid samma punkt.

Annons
Annons

Två tredjedelar av de inlagda patienterna var män och medelåldern för alla patienter var 70 år.

Specifik hantering av vissa med diabetes

Överlevnaden i covid-19 verkade inte påverkas av patienternas blodsockerkontroll. Däremot var komplikationer och hög ålder tydliga riskfaktorer. Högt BMI kunde kopplas till både ökad risk för att behöva respiratorvård och till ökad risk för död.

Jarl Hellman, överläkare vid Endokrinsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, kommenterar resultaten:

– Spännande data. Diabetes är en vanlig och mångfacetterad sjukdom och när man skall se på risken så faller vissa faktorer ut helt klart och det är framför allt hög ålder, men sedan dessutom högt BMI och allvarliga diabeteskomplikationer.

Annons
Annons

Forskarna bakom studien menar att dessa högriskpatienter kan kräva specifika restriktioner och hantering för att undvika infektion med det nya coronaviruset.

– Jag tycker inte att det är oväntade fynd utan stämmer med andra data. Patient med en hög ålder och samtidig diabetes eller mycket högt BMI eller svåra komplikationer kan ha anledning att vara extra försiktiga i dessa tider med andra ord, säger Jarl Hellman.

Covid-19 hos patienter med och utan diabetes

Under sommaren planerar forskarna ytterligare analyser kring detaljer om resultaten. Den studien kommer omfatta cirka 3000 patienter med diabetes som är diagnostiserade med det nya coronaviruset och inlagda på grund av allvarliga symtom. Forskarna kommer då att titta på deras status 28 dagar efter sjukhusinläggning. Nästa studie kommer även att omfatta detaljerade jämförelser av covid-19 hos patienter med och utan diabetes.

Mer om studien:

  • Majoriteten, 89 procent, av patienterna hade typ 2-diabetes, tre procent hade typ-1 diabetes medan resterande patienter hade andra typer av diabetes.
  • Tre procent av fallen diagnostiserades med diabetes under sin sjukhusvistelse för covid-19.
  • Mikrovaskulära komplikationer hittades hos 47 procent av försökspersonerna, medan makrovaskulära komplikationer var närvarande hos 41 procent av de analyserade patienterna.
  • Förekomsten av mikrovaskulära eller makrovaskulära komplikationer fördubblade risken för dödsfall.
  • Gruppen patienter i åldern 75 år och uppåt hade en 14 gånger så hög risk att dö jämfört med patientgruppen 55 år och yngre, medan patienter i åldrarna 65-74 år hade tre gånger så hög risk att dö jämfört med de under 55 år.
  • Varken insulin eller någon annan blodsockerreglerande behandling torde utgöra någon riskfaktor för allvarliga former av covid-19. Därför bör behandlingen fortsätta hos patienter med diabetes.
  • Resultaten pekar på att högt BMI vid diabetes förefaller vara en riskfaktor för intensivvård och död vid covid-19. Kopplingen mellan fetma och covid-19 kräver dock ytterligare studier.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • EASD - https://diabetologia-journal.org/2020/05/29/first-study-of-covid-19-patients-with-diabetes-shows-that-10-die-within-seven-days-of-hospital-admission-and-two-thirds-are-men/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.