Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Nya lovande resultat för bimekizumab vid behandling av psoriasis

Analys av långtidsresultat från fem kliniska studier visar att åtta av tio patienter som behandlats med bimekizumab och fått fullständig utläkning, är fortsatt symtomfria även två år senare. Det är färsk data som bland annat presenterades vid årets AAD-kongress i USA. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-25

Nya lovande resultat för bimekizumab vid behandling av psoriasis
Annons

I takt med att immunopatogenesen av psoriasis utvecklas, utvecklas också nya riktade terapier som visar både en hög säkerhetsmarginal och förbättrad effektivitet. Redan idag finns flera systemiska behandlingar som visat goda resultat och på så vis förbättrat människors livskvalité. Ett av de läkemedel som framför allt stod i centrum under AAD-kongressen 2022 var den aktiva substansen bimekizumab. 

Missa inte  specialistläkare och dermatolog Ada Girnitas kongressrapport från AAD 2022! 

Bimekizumab är en IL-hämmare som verkar genom att minska aktiviteten och selektivt hämmar IL-17A och IL-17F, två viktiga cytokiner som driver inflammationsprocessen vid psoriasis. Bimekizumab är den första godkända läkemedelsbehandlingen inom EU och Storbritannien för vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis som behöver systemisk behandling.

Annons
Annons

Behandlingen har länge varit på tapeten med lovande resultat, men fler långtidsstudier har behövts. Och nu har nya långtidsdata avseende fullständig hudutläkning vid måttlig till svår plackpsoriasis kunnat presenteras. 

Vid årets AAD-kongress kunde ny data presenteras utifrån fem kliniska fas-3 studier med fokus på just bimekizumab och dess terapeutiska effekt.

AAD 2022: Hopp om nya effektiva läkemedel mot atopiskt eksem 

God effekt även på sikt 

De kombinerade långtidsanalyserna visade dels att bland de patienter som behandlats med läkemedlet i vecka 16 och där fullständig utlänning skett, sågs fortsatt effekt även två år senare hos åtta av tio. Resultat från den oblindade uppföljningsperioden visade också att för de patienter som uppnådde en fullständig hudutläkning med bimekizumab vid vecka 48, hade fortsatt effekt vid vecka 96. Dessutom sågs ett bättre kliniskt svar bland de patienter som bytte från läkemedlet sekukinumab till bimekizumab, dock utan att några kliniskt relevanta skillnader avseende säkerhetssignaler kunde observeras.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Långsiktig och fullständig hudläkning är ett viktigt mål för personer med psoriasis. Den nya 96 veckorsdata som nu presenteras ger oss nya insikter om bimekizumabs ihållande respons och kliniska potential. Det här är insikter som borde hjälpa till att utforma framtida klinisk praxis,  säger Bruce Strober, professor vid bland annat institutionen för dermatologi vid Yale University School of Medicine, och som var en av talarna vid årets kongress. 

Vanligaste biverkningarna kartlagda

Samtidigt kunde också data gällande biverkningar kopplade till bimekizumab läggas fram. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningarna var nasofaryngit, oral candidos och övre luftvägsinfektioner. Mer eller mindre samtliga fall av oral candidos var milda till måttliga.

Det är sedan tidigare känt att bimekizumab kan öka risken för infektioner. Därför är det viktigt att behandlingen inte ges till patienter med någon form av kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Bimekizumab är också kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne. Levande vacciner ska inte heller det ges till patienter som behandlas med bimekizumab.

Fler intressanta resultat presenterades under AAD 

Utöver hudmanifestationer är psoriasis även kopplat till andra hälsoproblem. Idag vet man att den inflammatoriska process som som föreligger vid psoriasis bland annat kan kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. De här var också var något som togs upp under AAD.

Bland annat visade en studie som presenterades att män med svår psoriasis, utan känd diabetes eller tidigare hjärtsjukdom, har en större volym epikaridell fettvävnad(EAT-V) jämfört med personer utan hudsjukdomen. Det tyder i sin tur på att EAT-V skulle kunna ses som riskmarkör och på så vis förutse och identifiera de män som löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. 

– Att beräkna volymen EAT-V skulle kunna göras redan i primärvården vid rutinmässiga hjärtröntgenundersökningar, säger studiens huvudförfattare Charles Ellis, professor emeritus vid avdelningen för dermatologi, Univesity of Michigan Medical school.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.