Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Infektion

Behandling mot hiv blir mer tillgänglig

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att så kallad preexpositionsprofylax för hiv (PrEP) ska kunna ges av fler vårdgivare än tidigare. Avtal om uppdraget har nu skrivits med Karolinska universitetssjukhuset. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-06-12

Behandling mot hiv blir mer tillgänglig
Annons

PrEP är en behandling som riktas mot  hiv-negativa män som har sex med män och som har ett uttalat riskbeteende.  I Stockholm har behandlingen endast erbjudits på en klinik – Venhälsan på Södersjukhuset, vilket resulterat i långa väntetider. 

 I Sverige har PrEP varit godkänt att använda sedan hösten 2017 och sedan behandlingen blev tillgänglig på Venhälsam 2018,  har efterfrågan varit överraskande stor. Idag signalerar mottagningen att en situation uppstått där det i april i år stod drygt 500 personer i kö till bedömning. 

För att underlätta och hjälpa fler kommer nu även Karolinska Universitetssjukhuset efter årsskiftet erbjuda behandlingen. Målgruppen ska vara densamma som inom ramen för Venhälsans verksamhet. Under hösten ska regionen dessutom utreda om även vårdgivare inom Vårdval sexuell hälsa ska få erbjuda PrEP.

Annons
Annons

– Vi är väldigt positiva till att ytterligare en mottagning i Stockholm nu får det här uppdraget så att kötiderna kan kortas och personer i behov av PrEP, snabbare kan få tillgång till det, säger Jon Gjønnes är verksamhetsansvarig hiv/STI-prevention vid RFSL till Läkemedelsvärlden. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.