Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Hallå där, Anders Sönnerborg, professor och hiv-läkare

Hallå där Anders Sönnerborg, professor och överläkare vid infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.


Publicerad den: 2014-04-15

Annons

Vad är viktiga frågor för hiv-vården idag?

– Vi har fortfarande en stor grupp av icke-diagnostiserade men hiv-smittade personer i Sverige. De har ofta varit på flera ställen i sjukvården för alla möjliga problem men inte blivit testade för hiv. När de väl får hiv-diagnosen har de redan svåra immundefekter, med ökad dödlighet och sjuklighet som följd. Vi måste bli bättre på att hitta de här personerna tidigare och i vården måste man vara beredd på att de kan dyka upp var som helst. Det finns ett psykologiskt motstånd som vi måste komma över och en förlegad syn på hur hiv-patienter ser ut. Många tror till exempel inte att en 60-årig kvinna kan ha haft sex med en afrikan. Även äldre har sex och de kan vara hiv-smittade.

Hur ser hiv-situationen ut i Sverige idag?

– Vi upptäcker 400-500 nya hiv-fall varje år och det är en långsam ökning. Hiv-behandlingen är så framgångsrik att smittsamheten har minskat drastiskt. Det beror på att virusnivåerna hålls så låga i blodet och andra kroppsvätskor. Det här är viktigt för vårdpersonal att känna till när man hanterar hiv-patienter, till exempel vid kirurgiska ingrepp eller om någon till exempel har råkat sticka sig på en nål som använts av en hiv-patient. I många fall behöver man inte ge antiviral terapi till vårdpersonalen vid sådana situationer. Men det förutsätter att hiv-patienten är välbehandlad så man ska alltid göra en sådan bedömning av situationen.

Vad är de största utmaningarna för vården av patienterna med konstaterad hiv?

– Hiv-patienter är numera en åldrande population som står på hiv-läkemedel under många år. De lever länge och utvecklar samma åldersrelaterade sjukdomar som alla andra, till exempel hjärtkärlsjukdom och diabetes. Många läkemedel mot hiv interagerar med andra läkemedel och det är viktigt att vi i vården tänker igenom det, att vi väljer rätt läkemedel och justerar doserna. Det kan annars leda till allvarliga biverkningar med till exempel hjärtarrytmier, kräkningar och illamående och vi har sett medvetslöshet och koma också. Det kan också leda till att nivåerna av hiv-läkemedlen blir för låga i blodet så att patienten utvecklar resistens mot hiv-läkemedlet. Kontakta infektionsläkaren eller farmakologen om det finns osäkerhet kring detta.

Annons
Annons

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.