Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Resistensrelaterade dödsfall ökar i EU

En ny rapport från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC visar att antalet dödsfall kopplat till antibiotikaresistens ökar varje år. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-11-20

Annons

Varje år dör över 35 000 människor av antimikrobiellt resistenta infektioner i EU. Detta enligt uppskattningar som EU:s smittskyddsmyndighet , ECDC presenterar i en ny rapport. 

– Vi ser oroande ökningar i antalet dödsfall som kan hänföras till infektioner med antimikrobiellt resistenta bakterier, särskilt de som är resistenta mot sista linjens antimikrobiell behandling. Varje dag dör nästan 100 personer av dessa infektioner i EU/EES. Ytterligare ansträngningar behövs för att fortsätta att minska onödig användning av antibiotika, förbättra metoder för förebyggande och kontroll av infektioner, utforma och implementera program för antimikrobiell förvaltning och säkerställa adekvat mikrobiologisk kapacitet på nationell nivå, säger Andrea Ammon, chef för ECDC, i ett pressmeddelande.

De nya uppgifterna som framkommit visar en tydligt ökande trend i antalet infektioner och dödsfall för nästan alla kombinationer av resistens mot bakterier och antibiotika. Exempelvis var antalet fall av acinetobacter-arter resistenta mot olika grupper av antimikrobiella läkemedel mer än dubbelt än genomsnittet år 2021 jämfört med genomsnitten för 2018-2019. Antalet rapporterade fall av candida auris, fördubblades mellan 2020 och 2021, enligt ECDC. 

Annons
Annons

Användning av antimikrobiella läkemedel minskade

Även om den totala konsumtionen av antibiotika och antimikrobiella läkemedel inom primärvården och sjukhussektorn minskade med 23 procent under perioden 2012 till 2021 så ökade samtidigt användningen av bredspektrumantibiotika. Inom samma tidsram mer än fördubblades dessutom användningen av antibiotika som bör reserveras för behandling av bekräftade eller misstänkta multiresistenta infektioner.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkemedelsvärlden - https://www.lakemedelsvarlden.se/dodsfall-pa-grund-av-antimikrobiellt-resistenta-infektioner-okar/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.