Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Så ska sjukvården få bukt med sena hiv-testare

Att upptäcka hiv tidigt i infektionsförloppet är en stor utmaning för svensk sjukvård. Det finns dock flera varningssignaler när det gäller hiv som vården bör vara uppmärksam på, menar smittskyddsläkaren Per Follin. ”Läkaren ska reagera om patienten haft flera infektioner och re-infektioner på kort tid”, säger han.


Publicerad den: 2015-09-25

Annons

Sena testare är individer som redan har fått en immundefekt när hiv-smittan diagnostiseras. Om det räknas som en sen hiv-diagnos beror på hur många verksamma CD4+ T-lymfocyter som patienten har kvar. Gränsen kan variera mellan olika studier, men vanligtvis ses en immundefekt när cellantalet sjunker till cirka 350 celler per mikroliter blod, eller lägre.

I en studie från Karolinska institutet, som undersökte 14 svenska kliniker, fastslog man att hela 65 procent av nydiagnostiserade hiv-patienter var sena testare. Hiv-patienternas sjukdomsförlopp hade därmed fortskridit under en längre tid, i vissa fall i flera år.
I den svenska studien fastslog man även att dödligheten är betydligt högre hos sena hiv-testare, närmare 6,5 procent jämfört med en procent bland patienter som fått hiv-behandling.

Symtom vid primärinfektion av hivSmittskyddsläkare Per Follin

Att identifiera hiv i ett tidigt sjukdomsskede är en av de stora utmaningarna för svensk sjukvård, påpekar smittskyddsläkaren
Per Follin vid smittskyddsenheten i Västra Götaland. En del av problematiken bottnar i att många patienter väntar med att uppsöka hjälp, så kallad patients delay.

– Man är helt enkelt rädd för att diagnostiseras med hiv och
söker sig därmed inte till vården. Många ser hiv-smittan som ett misslyckande och oroas över stigmat som finns kring
sjukdomen, säger Per Follin. 

Men han nämner också att vården bär en del av ansvaret. Det finns sena hivtestare som har haft kontakt med sjukvården vid ett eller flera tidigare tillfällen.

– Patienten kan ha besökt läkaren i flera vändor men ändå inte erbjudits ett hivtest – trots tydliga symtom som tyder på en hiv-infektion. 

Över 50 procent av de hiv-drabbade uppvisar symtom under primärinfektionen, som vanligtvis ses inom fyra veckor efter smittotillfället. Det är varningssignaler som vården ska vara uppmärksam på, menar Per Follin.

– Läkaren ska reagera om patienten haft flera återkommande infektioner. Symtom på avancerat eller långt gången hiv är bland annat svampinfektioner i mun och svalg, lunginfektioner eller infektioner i huden som herpes zoster. Patienten kan ha olika infektionsgrad beroende på nivån av CD4+ T-lymfocyter. Ju högre virusreplikering, desto snabbare minskar cellantalet.

Annons
Annons

Fler hiv-tester

Att diagnostisera hiv i ett tidigt skede av sjukdomen är avgörande för patientens framtidsutsikter. Den antivirala terapin är effektivare i början av infektionsförloppet, och reducerar dödligheten till följd av hiv markant. Med hiv-behandling minskar även risken för att virussmittan omedvetet överförs till andra individer.

Man har vidtagit flera åtgärder för att försöka lösa problemet med sena hivtestare, påpekar Per Follin. Flera nationella studier har genomförts och drabbade har delat med sig av information och erfarenheter via enkäter.

– Men det är svårt att peka ut en särskild åtgärd, i så fall hade den redan genomförts. Fast ett viktigt steg är att utöka antalet hivtester, i dag faller alltför många hiv-patienter mellan stolarna.

Hur ofta erbjuder du dina patienter ett hiv-test? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.