Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Sverige sämst i Europa hitta hiv-smittade

En stor andel hiv-infekterade personer vet inte om att de är smittade och kan dyka upp med i princip vilka symtom som helst på vilken klinik som helst i vården. Sverige är det land i Europa som är sämst på att hitta hiv-smittade i ett tidigt stadium av sjukdomen.


Publicerad den: 2014-04-23

Annons

Enligt en pågående svensk studie var sex av tio som testades för hiv i Sverige så kallade sena testare som redan utvecklat grava immundefekter. De sena testarna har ofta råkat ut för doctor’s delay och många gånger sökt vård vid ett flertal tillfällen utan att någon erbjudit dem ett hiv-test.

 

– De här patienterna kan dyka upp var som helst, på hudkliniken eller inom öron-, näsa- hals. Hiv kan debutera med demens eller lunginflammation eller med diffusa symtom som viktnedgång. Sjukvården kopplar inte till hiv och tänker inte på att göra ett test, säger Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Annons
Annons

Andra patienter utvecklar cervix- eller analcancer och enligt en europeisk studie missar sjukvården ofta att maligna lymfom kan orsakas av hiv.

– Det finns till och med exempel på patienter med diagnosen gonorré som inte har erbjudits hiv-test.

Missad patient kostar mycket

Sveriges andel av sena testare är hög. Enligt Anders Sönnerborg den högsta i Europa. I till exempel Frankrike och USA upptäcks hiv ofta tidigare eftersom alla patienter som kommer in akut till sjukvården testas för sjukdomen.

– I Sverige har vi ansett att incidensen är för låg för att det ska vara värt att testa alla. Det finns också hälsoekonomiska perspektiv. Men en missad hiv-patient kostar mycket pengar i extra insatser för att få bukt med infektionen och ökad sjuklighet.

Annons
Annons

Risken att en obehandlad patient sprider viruset vidare är förstås större när personen inte känner till sin sjukdom. Behandlade hiv-patienter har dessutom en mycket lägre risk att smitta andra eftersom virusnivåerna trycks ner ordentligt med hjälp av läkemedel. De smittade personer som inte kommer under behandling har också en ökad mortalitet, tolv procent under det första året om nivåerna av CD4+ är under 350 vid diagnostillfället.

– Det ska jämföras med välbehandlade hiv-patienter som bara har något kortare livslängd än normalpopulationen. Dessutom har de sena testarna en kraftigt ökad morbiditet under fem år.

Fördomar och kunskapsbrist

Vad det beror på att vi har så många sena testare i Sverige är inte känt. Det kan vara så att sjukvården inte fungerar optimalt för att fånga upp personer som smittats utomlands och migrerar till Sverige. Anders Sönnerborg tror också att det till stor del beror på kunskapsbrist hos vårdpersonal och fördomar om hur en hiv-smittad person ser ut.

– Man tror inte att en 60-årig kvinna kan ha sex med en svart person från Afrika. Vi måste ta till oss att  äldre människor har sex, de åker på sexresor och har silversurfing, det vill säga nätdejting där ordet silver syftar på hårfärgen.

I Sverige är medelåldern vid diagnostillfället 40 år och det är högst i Europa. Det är inte ovanligt att hiv upptäcks bland 60- eller 70-åringar heller. 

Olika projekt har genomförts för att hitta hiv-infekterade i tidigare stadier. På Karolinska universitetssjukhuset har man till exempel haft hiv-testing week där man i samband med World Aids Day erbjudit hiv-test. Man har också arbetat med att utbilda andra sjukvårdsinrättningar i att ställa frågor om hiv och testning. Anders Sönnerborg skulle gärna prova att nå riktade målgrupper via kampanjer i sociala medier. En annan idé är att sätta upp testmottagningar i förorter där det finns en stor population av migranter. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Smittas i Sverige

– Det finns en föreställning om att många migranter  redan är smittade när de kommer till Sverige. Men i själva verket är det många som bor här länge innan de smittas, antingen i Sverige eller när de besöker hemlandet igen. De här personerna skulle vi kunna nå med mer förebyggande arbete.

Studier från England visar på att en tredjedel av de hiv-infekterade migranterna blir smittade efter att de kommer till England. Det finns inga motsvarande siffror för Sverige men Anders Sönnerborg uppskattar att det rör sig om något mindre, kanske en fjärdedel.

Heterosexuell smitta är numera den vanligaste smittvägen i Sverige. Men om man inte räknar med migrantpopulationen är den vanligaste smittvägen fortfarande bland män som har sex med män. 

– Många tror att det är ovanligt med sena testare i den homosexuella gruppen, men även här är 40 procent av de som testas för hiv sena testare.

Fakta:

  • En sen testare är en person som har mindre än 350 T-hjälparlymfocyter per mikroliter blod. T-hjälparlymfocyter är dirigenten i immunförsvaret och den cell som dödas av hiv. Det finns på gruppnivå en stark korrelation mellan hur länge man varit smittad och graden av immundefekt. För den enskilde individen kan man dock inte säga lika säkert. Ibland går det snabbare men oftast tar det många år.
  • Det upptäcks 400-500 nya hiv-fall i Sverige varje år.
  • Smittsamheten har minskat drastiskt med hjälp av framgångsrik behandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.