Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Statligt projekt ska förbättra förskrivarsystemet

Listan över utbytbara läkemedel är lång och fler tillkommer, vilket ställer höga krav på ett användarvänligt förskrivarsystem. Därför har professionen stort inflytande i det pågående projektet, i ledning av Läkemedelsverket, som ska förbättra systemet och kunskapen kring generiskt utbyte.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-06-21

Annons

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fått i uppgift att ta fram förslag på hur situationen för läkare, men också apoteksfarmacier och patienter, kan förbättras. Under våren har Läkemedelsverket bland annat anordnat seminarium med läkare och patientorganisationer.

– Vi har gjort en inventering av litteraturen och träffat professionen och patienter och håller på att sammanställa detta material, säger Carola Bardage, forskare på Läkemedelsverket.

Det råder bland annat förvirring kring att vissa generiska alternativ, som är bioekvivalenta med originalet, faller utanför systemet för automatiskt utbyte inklusive periodens vara. Något som gör att förskrivande läkare måste ange läkemedlet på receptet för att byte skall ske på apoteket. Orsakerna är många men uppdelade arbetsroller spelar en viktig roll.

Annons
Annons

Olika utbytbarhetsgrupper

På Läkemedelsverket görs de medicinska och farmakologiska bedömningarna, det vill säga beslut om vilka läkemedel som är likvärdiga beträffande substans, beredningsform och styrka. I dagsläget finns det cirka 9 000 läkemedel med på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista vilka är fördelade på cirka 1 900 utbytbarhetsgrupper. Totalt antal godkända läkemedel är drygt 14 000. Det innebär att ca 5 000 godkända läkemedel inte finns i en utbytbarhetsgrupp (14 000 – 9 000) och är därmed inte utbytbara.

För den största andelen är orsaken att det inte finns något medicinskt likvärdigt läkemedel att byta till. Vissa läkemedel med samma substans, beredningsform och styrka kan vara bedömda som inte utbytbara med originalläkemedlet, men de kan ändå finnas i en utbytbarhetsgrupp. Då bildas så kallade ”undergrupper” som grupp A, grupp B och så vidare. Alla läkemedel i en utbytbarhetsgrupp är ömsesidigt utbytbara med varandra, men inte med läkemedel i en annan utbytbarhetsgrupp.

Skillnader i administrering

TLV gör med stöd av förmånslagen föreskrifter om utbyte av läkemedel, till exempel om hur läkemedelsföretag ska agera när de ska sälja varor inom det generiska utbytet samt om hur utbytet ska gå till på apotek.

– Utifrån de utbytbarhetsbedömningar som LV har gjort gör vi varje månad en lista över periodens varor samt uppdaterar den listan under försäljningsmånaden. Vi följer också upp att reglerna följs och om de inte gör det inleder vi tillsyn mot aktuell aktör, säger Inger Erlandsson, chef för Apoteksavdelningen på TLV.

Annons
Annons

I vissa andra fall kan Läkemedelsverket ha bedömt olika produkter som utbytbara men ändå betecknar TLV dem inte som utbytbara på listan över periodens varor.

– Förpackningarna kan behöva hanteras på olika sätt för att patienten ska kunna administrera läkemedlet, till exempel använda olika sorters hjälpmedel som patienten inte har tillgång till, Inger Erlandsson.

Ny kontroll av läkemedel

Vidare tillämpas vissa läkemedel en försiktighetsprincip eftersom en eventuell terapisvikt till följd av ett utbyte på apotek kan få allvarliga följder för individen. Något som gör att viss generika varken är utbytbara med originalläkemedlet eller sinsemellan med varandra, även om bioekvivalens har visats på gruppnivå.

Samtidigt arbetar Läkemedelsverket och TLV nu med att gå igenom flera läkemedel för att kontrollera om några av dem kan läggas samman och därmed bli utbytbara. Gällande förskrivarsystemet är de måna om en förbättring men hur är än så länge oklart.  

– Vad vi kommit fram till är vi inte klara med ännu utan det blir vi när rapporten är klar om ett år, säger Carola Bardage.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.