Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

3 viktiga punkter om PSA-testning som du inom primärvården bör ha koll på

För dig som jobbar inom primärvården finns det ett antal viktiga punkter i Nationellt vårdprogram och Standardiserat vårdförlopp (SVF) för prostatacancer att hålla koll på. Här kan du läsa en sammanfattning. 


Publicerad den: 2022-10-10

Annons
Annons
Annons
  • Symtomfria män med förväntad kvarvarande livstid <15 år bör avrådas från PSA-testning. Dessa män kan dock erbjudas prostatapalpation, som vid positiva fynd föranleder fortsatt utredning.
  • Symtomfria män med förväntad kvarvarande >15 år, och som tagit del av innehållet i Socialstyrelsens skrift om PSA-prov bör, om de önskar, erbjudas regelbundna PSA-prov, med eller utan prostatapalpation. 
  • Urineringsbesvär som tecken på prostatacancer innebär snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvåret). Vid gradvis ökande nedre urinvägssymtom (LUTS) utan andra symtom/tecken på prostatacancer rekommenderas prostatapalpation och mätning av kreatinin. PSA-mätning rekommenderas i den gruppen endast vid malignitetsmisstänkt palpationsfynd.

Läs mer om prostatacancer och PSA-testning här!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.