Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Forskare utreder – finns det samband mellan tatueringar och cancer?

Parallellt med att allt fler tatuerar sig ökar också antalet fall av både hudcancer och cancer i lymfkörtlarna. Nu utreder forskare vid Lunds Universitet eventuella samband mellan just tatueringar i kombination med sol och cancer. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-01-12

Annons

Huruvida det finns ett samband mellan tatueringar och cancer har hittills varit ett relativt outforskat område – även om misstankar länge funnits. Bland annat har Läkemedelsverket i sina stickprovskontroller, genom åren, vid flera tillfällen hittat förbjudna ämnen och höga halter av föroreningar i tatueringsfärger. Avsaknaden av tidigare studier beror troligtvis på att det saknats dataunderlag. Men nu har forskare vid Lunds universitet med hjälp av svenskt cancerregister kunnat genomföra en enkätstudie där cancerpatienter bland annat fått svara på frågor kring sina tatueringar. Samma frågor ställdes också till en jämförelsegrupp på 27 000 personer som utgör ett tvärsnitt av den svenska befolkningen.

– Vi har fått så fina svarsfrekvenser. Folk har uppenbarligen tyckt att det här varit viktigt. Vi har legat på över 50 procents svarsfrekvens, vilket är väldigt ovanligt nu för tiden, säger Christel Nielsen, docent och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

20 procent av Sveriges befolkning är tatuerad

Idag är närmare var femte svensk tatuerad och parallellt med att allt fler väljer att göra den här typen av utsmyckning har också antalet fall av både hudcancer och cancer i lymfkörtlarna ökat.

Annons
Annons

– Vi vet inte varför det ökar. Man säger att våra solvanor har förändrats över tid. Men jag tycker att man måste följa upp tatueringarna eftersom de kan vara en riskfaktor i sig själva, men också eftersom vissa av de här pigmenten bryts ner när man till exempel solar. UV-strålning gör att de bryts ner till farliga kemiska föreningar än själva färgen som sådan. Så det kan finnas en koppling mellan de här faktorerna som man behöver titta på, säger Christel Nielsen.

Ska vara säkert att tatuera sig 

Forskarna i projektet håller nu på att sammanställa enkätsvaren och resultaten kommer att presenteras i början av 2023. Visar det sig finnas ett samband mellan tatueringar och cancer kan det hjälpa människor som funderar på att skaffa en tatuering, menar Christel Nielsen.

–Eftersom det är så många som tatuerar sig, så måste man se till att det är säkert att göra det.Om man har vissa riskfaktorer med sig från början så ska man kanske låta bli, till exempel om man har mycket av en viss typ av cancer i familjen. Då är det onödigt att trigga i gång någonting. Det skulle vara ett sätt att använda resultaten på, säger han. 

 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Forte - https://forte.se/artikel/tatueringar-och-cancer-finns-det-ett-samband/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.