Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Hormonbehandling vid bröstcancer ger långsiktig effekt

En studie från Karolinska Institutet visar nu att hormonsänkande behandling även verkar ge effekt över tid. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-08-12

Annons

För patienter med hormonkänslig bröstcancer (medicinsk översikt om bröstcancer) kan återfallsrisken ofta sträcka sig över flera decennier. För att minska risken för spridning efter en tumöroperation har därför endokrina behandlingar länge använts. Samtidigt har det varit oklart hur lång tid efteråt som behandlingen faktiskt ger skydd. 

Vid en uppföljningsstudie av kvinnor med bröstcancer gjord vid Karolinska Institutet har man nu kunnat se att den hormonsänkande behandlingen faktiskt ger skydd längre än vad man tidigare vågat hoppas. 

 – Vi kunde se att efter 20 år hade risken att utveckla fjärrmetastaser, det vill säga spridning till andra organ, minskat bland de kvinnor som hade fått hormonsänkande behandling med läkemedlen tamoxifen eller goserelin eller en kombination av båda, jämfört med de som inte hade fått någon hormonsänkande behandling, säger Annelie Johansson, postdoktor på institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Annons
Annons

Möjligt att förutse framtida risk för återfall i bröstcancer

Forskarna analyserade även patienternas tumörer från tidigare studier med hjälp av modern teknik. Exempelvis  undersöktes olika bröstcancermarkörer, såsom östrogenreceptorn och progesteronreceptorn samt tumörernas genuttryck med hjälp av gen-risk-signatur. Detta har i sin tur möjliggjort att i ett tidigt skede kunna förutse tumörcellernas framtida utveckling och på så sätt kategorisera patienterna i låg respektive hög genomisk risk.

– Tumörerna hos patienter med hög genomisk risk har oftast en högre cancertillväxt. Dessa patienter har därför en tidigare risk för återfall och behöver då en mer aggressiv behandling, till exempel med goserelin som snabbt och effektivt minskar östrogennivåerna. Patienter som har en mindre aggressiv sjukdom verkar däremot ha en långsiktig risk för återfall. I dessa fall verkar tamoxifen erbjuda ett bättre skydd, säger Annelie Johansson.

Anpassad behandling av stor vikt 

Även om studien är relativt liten, belyser den vikten av individanpassad behandling inom hormonkänslig bröstcancer. För vissa patienter kan en mer aggressiv behandling vara nödvändig för att överleva, medan en mildare behandling kan räcka för andra. Uppföljande studier behövs dock innan större ändringar i behandlingsrekommendationer kan genomföras.

– För att ytterligare förstå den långsiktiga risken, behandlingsnyttan och skillnader i samband med ålder kommer vi nu att applicera maskininlärningsmetoder för bildanalys av bröstcancertumörer för att vidare undersöka tumörers olikheter, säger Linda Lindström, forskargruppsledare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.