Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Studie: Immunterapi mest effektiv på morgonen

Tidiga analyser av data tyder på att effekten av immunterapi är bäst på morgonen. Det innebär att behandlingens tidpunkt kan vara av stor betydelse. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-01-30

Annons

En forskargrupp verksamma vid universitetet i Genève och Ludwig-Maximilians universitet i München har i sina studier kunnat visa att aktivering av immunsystemet i viss grad styrs av dygnet, med störst effektivitet på morgonen. Särskilt gäller detta immunsystemets ”vaktposter”– de dendritiska cellerna. Som ett led i detta visar tidiga analyser av data att en ändring av tidpunkten för administrering av en behandling skulle kunna förbättra behandlingens effektivitet.

Tumörtillväxt minskade hos möss 

I den aktuella studien, som publicerats i Nature, injicerades grupper av möss med malignt melanom. Detta gjordes vid sex olika klockslag under dygnet. Tumörtillväxten övervakades sedan nästkommande 14 dagar. Det forskarna kunde se var att de tumörer som implanterades på eftermiddagen växte avsevärt mindre jämfört med de som implanterades på natten som växte snabbare, i enlighet med rytmen för aktivering av mössens immunsystem. Experimentet upprepades därefter på möss utan immunsystem. Resultaten visade då inte längre på någon skillnad i relation till tidpunkten på dygnet. 

 Vidare fick mössen vars tumörimplantation skett samtidigt, också immunterapibehandling men då vid olika tidpunkter på dygnet. Här såg forskarna att den gynnsamma effekten av behandlingen ökade på eftermiddagen. 

Annons
Annons

T-celler svarade bäst på morgonen 

För att vidare applicera resultaten även på människor undersöktes också data från 10 melanom-patienter som behandlats med cancervaccin. Man fann då att malignt melanom-specifika T-celler hos patienterna svarade bättre på behandlingar som gavs tidigt på morgonen, vilket motsvarar det biologiskt bestämda rytmiska förloppet under dygnet – som är omvänt hos de nattaktiva mössen. 

Annons
Annons

    Källor

  • Onkologisk Tidskrift - https://onkologisktidskrift.se/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.