Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Kombinationsbehandlingar med immunoterapi och ADC förlänger överlevnaden vid urotelial cancer

ESMO 2023: Trots kemoterapi och immunoterapi förblir långtidsöverlevnaden dålig för patienter med avancerad blåscancer, och platinum-baserad kemoterapi har varit standard-of-care i 20 år. Antikroppskonjugatet enfortumab vedotin (EV) och pembrolizumab som monoterapi har tidigare visat sig förbättra OS i andra linjens behandling hos patienter med metastaserad urinblåsecancer. Däremot finns det ett fortsatt behov av nya effektiva behandlingar för primärbehandling av blåscancer samt bättre alternativ i första linje palliativ behandling för patienter som inte tål cisplatin.


Publicerad den: 2023-11-17

Annons

Under ESMO-kongressen i Madrid 2023 presenterades positiva resultat från två fas III-studier för patienter med tidigare obehandlad, lokalt avancerad eller icke-operabel metastaserad urinblåsecancer.

EV-302/KEYNOTE-A39-studien är en fas 3 studie med 886 patienter som randomiserades till antingen studiearmen Enfortumab vedotin plus pembrolizumab (EV+P) eller standardbehandling med Gemcitabin och Cisplatin/Karboplatin. För EV+P armen jämfört med platinum-baserad cytostatika armen har både medianprogressionsfri överlevnad (PFS) och median total överlevnad (OS) nästan fördubblats. PFS var 12,5 månader vs 6,3 månader med HR 0,45 och OS 31,5 månader vs 16,1 månader med HR 0,47 vid en medianuppföljning av 17,2 månader. EV+P ledde också till en betydande ökning av den totala svarsfrekvensen jämfört med kemoterapi 67,7% vs 44,4%. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna av grad ≥3 av särskilt intresse för enfortumab vedotin inkluderade hudreaktioner (15,5%), perifer neuropati (6,8%) och hyperglykemi (6,1%).

Studien CheckMate 901 är den första fas III-studien som visar en gynnsam effekt av en kombination av kemoterapi plus immunoterapi från början. 608 patienter randomiserades till antingen nivolumab plus kemoterapi (gemcitabin–cisplatin) följd av nivolumba upp till 2 år eller enbart gemicitabine-cisplatin upp till 6 kurer.  Vid en medianuppföljning av 33,6 månader har Nivolumab tillägget förlängd OS och PFS signifikant 72 jämfört med enbart kemoterapi: median OS 21,7 månader vs 18,9 månader, HR 0,78 och median PFS  7,9 månader vs 7,6 månader, HR 0,72. Objektiva svarsfrekvenser var 57,6% med nivolumab plus kemoterapi och 43,1% med enbart kemoterapi

Annons
Annons


De två studierna som presenterades är mycket betydelsefulla för patienter eftersom de är de första studierna som utmanar den länge rådande standarden för förstalinje platinum-baserad kemoterapi för patienter med avancerad/metastaserad urotelial cancer.

Daria Glaessgen, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala


Referenser:

Powles TB, et al. EV-302/KEYNOTE-A39: Open-label, randomized phase 3 study of enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab (EV+P) vs chemotherapy (chemo) in previously untreated locally advanced metastatic urothelial carcinoma (la/mUC). ESMO Congress 2023, LBA6

Van der Heijden MS, et al. Nivolumab plus gemcitabine-cisplatin versus gemcitabine-cisplatin alone for previously untreated unresectable or metastatic urothelial carcinoma: results from the phase 3 CheckMate 901 trial. ESMO Congress 2023, LBA7

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.