Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Kroppsform kan påverka prognosen vid bröstcancer

Förutom tumörens storlek och cancerspecifika proteiners samverkan, visar forskning från Lunds Universitet att även patientens kroppsform kan ha betydelse för prognosen. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-08-23

Annons

Tack vare framsteg inom diagnostik och behandling överlever allt fler bröstcancerpatienter (medicinsk översikt om bröstcancer). Många studier har under senare år ägnats åt att titta på tumörens egenskaper, bland annat den omkringliggande miljön och dess påverkan på läkemedlets upptagningsförmåga och effekt vid behandling av bröstcancer.

BMI påverkar bröstvävnaden

Ny forskning från Lunds Universitet stärker nu bilden av att patientens BMI verkar kunna påverka prognosen. 

Studiens resultat bygger på runt 1000 opererade bröstcancerpatienter mellan 2002 och 2012, där forskarna bland annat studerade tumörstorlek, omgivande vävnadens celler, patientens kroppsform samt proteinet Caveolin-1. 

Annons
Annons

– Vi fann att det var bra att ha lite, eller inget, Caveolin-1 i tumörens omgivande celler om man var normalviktig, eller om man hade en liten tumör, men att det var tvärtom om man var överviktig eller hade en större tumör. Detta visar på vikten av att sätta tumören i sitt sammanhang, säger Christopher Godina, doktorand vid sektionen för onkologi på Lunds universitet.

Vidare forskning behövs dock som bekräftar fynden, men resultatet tyder ändå på att Caveolin-1 potentiellt sett skulle kunna användas som en markör för att ge vården en ännu mer precis prognos vid behandling av bröstcancer.

Ta hänsyn till patienten

– Vår studie tyder på vikten av att ta mer hänsyn till patientens karakteristika, inte bara tumörens egenskaper. Mängden av Caveolin-1 kan påverkas av redan godkända läkemedel, men här behövs mer studier då det är oklart vilken effekt dessa ger vid bröstcancer. Cancercellernas miljö hos varje enskild patient skiljer sig åt på flera sätt, till exempel vad gäller inflammationsgrad i kroppen och de omgivande cellerna i bröstet, säger Helena Jernström, professor i onkologi med inriktning mot integrativ cancerepidemiologi vid Lunds universitet, som lett studien.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.