Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Ännu ett läkemedel mot bröstcancer subventioneras från maj

Från och med första maj ska ytterligare en tilläggsbehandling till de aktiva substanserna trastuzumab och kapecitabin ingå i högkostnadsskyddet. Det enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-04

Annons

Spridd bröstcancer som tidigare behandlats, eller inte går att operera är många gånger en obotlig sjukdom som leder till en förtida död.  För att på bästa sätt hjälpa dessa patienter kommer nu ännu ett cancerläkemedlet  ingå i högkostnadsskyddet, enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.  Det aktuella läkemedlet är Tukysa (tukatinib) – en så kallad HER2/3-proteintyrosinkinashämmare som blockerar tillväxtstimulerande signaler och på så vis orsakar celldöd hon tumören. 

Beslutet är baserat på en randomiserad placebokontrollerad studie som jämförde tilläggsbehandling med aktiva substansen tukatinib med enbart trastuzumab i kombination med kapecitabin, 

Patienterna levde längre 

Studien visade att patienter som fått tilläggsbehandling i form av tukatinib levde lägre och det tog också längre tid för sjukdomen att förvärras. 

Annons
Annons

Behandlingen avser idag patienter med HER2-positiv lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Minst två andra behandlingar mot sjukdomen ska ha provats innan tukatinib sätts in.  Läkemedlet ska även ges i kombination med de aktiva substanserna trastuzumab och kapecitabin. 

Läkemedelsföretaget står för del av kostnaden 

För att få ned kostnaden för Tukysa har TLV och regionerna fört trepartsförhandlingar med företaget. Som tillverkar läkemedlet. Dessa förhandlingar ledde till en så kallad sidoöverenskommelse som innebär att företaget står för en hemlig del av läkemedelskostnaderna. Kostnaderna för användningen av läkemedlet blir därmed lägre för staten och regionerna. 

Kostnaden för Tukysa är cirka 80 000 kronor per patient per månad.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons