Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

Ny fortbildningssatsning på NetdoktorPro

Hallå där Magnus Bäcklund, överläkare vid Christinakliniken och forskningsaktiv vid Karolinska institutet, som är delaktig i NetdoktorPros nya satsning som berör patientfall inom onkologi. 


Publicerad den: 2015-10-12

Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Hur ser fortbildningsmöjligheterna ut för dagens läkare?

– Jag upplever att det blir svårare för professionen att få vidareutbildning. En orsak är att landstingen inte har råd att betala för kongressresor i samma utsträckning som läkemedelsbolagen tidigare gjorde. Men det beror även på ökande tidsbrist. Arbetstempot för läkarna blir allt högre och då får många svårt att avsätta tid för fortbildning – trots att det är så viktigt.
Att prioritera ner vidareutbildning kanske inte märks under första året, men på sikt innebär det stora problem eftersom medicinkunskapen hela tiden förnyas.

Är patientfall ett bra sätt för läkaren att förbättra sina kunskaper?

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society of Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Överläkare Magnus bäcklund

– Absolut, så länge det har funnits läkare har vi lärt av varandra genom att utbyta patientfall och kliniska erfarenheter. Webben är samtidigt en utmärkt plattform för att dela med sig. Via nätet kan informationen nå fler läkare, annars är det lätt hänt att kunskapen stannar internt – exempelvis inom den egna kliniken.
Eftersom läkare inom olika specialiteter finns samlade på NetdoktorPro är förhoppningen att mina patientfall når ut till fler än onkologer. Fallen innehåller information som kan vara viktig för alla läkare som möter patienter med misstänkt cancer.  

Hur har tankarna gått när du författat fallen?

– Jag har fokuserat på diagnoser och situationer där jag märker att det förekommer en del missförstånd och ibland ”gamla sanningar” som lever kvar. Exempelvis berör ett av patientfallen glioblastom, en cancersjukdom där många kollegor tror att huvudvärk är det första symtomet – vilket sällan stämmer.
I samtliga patientfall finns därför tydliga förklarande kommentarer till varje rätt svarsalternativ. 

Annons
Annons

Vad hoppas du patientfallen ska ge till dina läkarkollegor?

– De är ju inte så att mina patientfall erbjuder fullständig kunskap inom cancerdiagnoserna som berörs. Men jag hoppas att de kan trigga till en nyfikenhet och inspirera läkaren att fortsätta fördjupa sina kunskaper på egen hand.
Det vore även roligt ifall de här första fallen stimulerade andra läkare till att författa patientfall, inom fler medicinska områden, som kunde delas på NetdoktorPro.

Klicka här för att genomföra det första patientfallet om kolorektal cancer.

Vill du författa patientfall åt NetdoktorPro? Hör då gärna av dig till redaktör Caroline Holmqvist på ch@netdoktor.se

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.