Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Nya riktlinjer ska förebygga hjärtkomplikationer hos barncancerpatienter

Hjärtkomplikationer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn som överlever cancer. Ofta är det behandlingen som ligger bakom de hjärtrelaterade besvären. För att förebygga detta presenteras nu de första riktlinjerna gällande denna patientgrupp med syfte att förebygga sjukdom och förbättra behandling. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-02-23

Annons

Även om stora framgångar inom behandling av barncancer resulterat i överlevnadssiffror på över 80 procent, innebär starka mediciner också en ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer bland dessa patienter. Barn som överlever cancer löper 15 gånger större risk att utveckla hjärtsvikt och åtta gånger större risk att drabbas av hjärtsjukdom jämfört med befolkningen i allmänhet. 

Förebyggande åtgärder viktigt fokus 

Att minska förekomsten av allvarliga biverkningar bland de överlevande är ett viktigt fokus, och en väsentlig faktor för framgång är förebyggande åtgärder. Som en viktig bit på vägen presenteras nu nya internationella riktlinjer som omfattar både bedömning, screening och uppföljning av hjärt-kärlsjukdomar för pediatriska patienter som får cancerbehandling med nya molekylära terapier, immunterapi, kemoterapi och strålbehandling. Riktlinjerna offentliggjordes kring årsskiftet i JACC:Advances. 

Identifierad riskgrupp 

I riktlinjerna har en expertgrupp, ledd av forskare från Murdoch Children's Research Institute i Melbourne, Australien, bland annat definierat en högriskgrupp som bör få en hjärtundersökning preventivt. Gruppen har också standardiserade procedurer för screening och monitorering under behandlingsgången. Med det här hoppas man kunna hjälpa läkare att minska behandlingars skadliga effekter på sikt. 

Annons
Annons

– Detta är ett stort framsteg inom det kardio-onkologiska området där det tidigare inte funnits fastlagda metoder för övervakning eller uppföljning av pediatriska patienter under behandling, trots att nya läkemedel tidigt kan orsaka hjärtkomplikationer såsom högt blodtryck, onormala hjärtslag och hjärtsvikt, säger Murdoch Children's Associate Professor Rachel Conyers till EurekAlert!

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.